pikierus

GNTBTC Szorowanie po dnie

POLONIEX:GNTBTC   None
( PL ) Od ostatniej miesiąc temu opublikowanej przez mnie analizy w życiorysie Golema nic się zmieniło, to znaczy Golem cały czas porusza się w trendzie bocznym w dość szerokim kanale, cały czas szorując na dnie. Ostatni raz obecną cenę ten token miał 8 miesięcy temu, natomiast jeszcze wcześniej w marcu 2017 roku (18 miesięcy temu), czyli jak widać Golem niemalże już dwóch lat nie może wydobyć się z dna. Na razie cenę Golema trzymają w swoim uścisku dwa poziomy , pierwszy blokujący wzrosty od góry z ceną 0.000091 btc i drugi od dołu wspierający z ceną 0.000015 btc, przebicie każdej z tych cen będzie świadczyło o ewidentnej zmienie trendu, w pierwszym przypadku (.000091 btc) o rozpoczęciu wzrostów , natomiast w drugim przypadku o spadkach (0.000015 btc).
( ENG ) Since the last my analysis in the life of Golem, nothing has changed, that is, Golem is constantly moving in a sideways trend in a fairly wide channel, constantly lying at the bottom. The last time the current price this token was 8 months ago, and even earlier in March 2017 (18 months ago), as you can see Golem can not get out from the bottom for almost two years. For now, the price of Golem holds two levels , the first blocking increases from the top with the price of 0.000091 btc and the second from the bottom supporting with the price 0.000015 btc, breakthrough of each of these prices will indicate a clear change in the trend, in the first case (.000091 btc) on the beginning of increases, while in the second case on decreases (0.000015 btc).

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.