pikierus

GNTBTC

POLONIEX:GNTBTC   None
Golem w tym tygodniu ogłosił wydanie bardzo ważnej stabilnej wersji mainetu Brass co zaowocowało mocniejszym wybiciem jego ceny w górę. Aktualnie kurs GNT średnio terminowy cały czas pozostaje w trendzie bocznym, dopiero przebicie czerwonej linii spadkowej oraz niebieskiej (0.000089 btc ) będzie świadczyło o tym że się formuje nowy trend , najprawdopodobniej wzrostowy. Zespół Golema również wcześniej informował nas o tym iż czeka nas kilka ważnych wydarzeń, jedno z nich ostatnio poznaliśmy (wydanie wersji Brass), teraz czekamy na kolejne , jeżeli będą one tak samo przełomowe to być może aktualnie następuje odwracanie trendu w kusie ceny gnt .
ENG. Golem in this week announced the release of a very important stable version of the Brass mainet which resulted a stronger increase its price. Currently, the GNT price is still in the sideways trend, only the breaking the red line of the downward trend and blue line (0.000089 btc ) will show that a new trend is creating, probably an upward trend. The Golem team also previously informed us that several important events await us, one of them we recently met (the Brass edition), now we are waiting for the next, if they are just breakthrough, maybe the trend is currently reversed .

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.