pikierus

GNTBTC

POLONIEX:GNTBTC   None
(PL) Golem od roku po zeszłorocznych spadkach obecnie od listopada znajduje się w trendzie bocznym, generalnie w przypadku tego waloru sytuacja jest bardzo prosta, to znaczy jeżeli cena Golema wybije się ponad poziom 0,00009 BTC będzie to oznaczało że Golem prawdopodobnie będzie rozpoczynał trend wzrostowy, oraz jeżeli cena spadnie poniżej zielonej lini trendu wzrostowego czyli ceny 0,000036 BTC to będzie to oznaczało że golem może okazywać słabość i może przygotowywać się do spadków , spadek poniżej poziomu 0,000015 BTC gwarantuje trend spadkowy.
(ENG) Golem after last year's declines actually has been in the side trend , generally in this project the situation is very simple, that is if the Golem price breaks above 0.00009 BTC it will mean that Golem will probably start an upward trend, and if the price falls below the green line of the upward trend the price of 0.000036 BTC, it will mean that the Golem may show weakness and may prepare for falls, a drop below 0.000015 BTC guarantees a downward trend.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.