jano_g

GNB Getin Noble - Feniks z popiołów

GPW:GNB   None
Getin Noble Bank - Rozgrzał inwestorów publikując wyniki za Q2 2021

"Zysk netto grupy Getin Noble Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 3,5 mln zł wobec 246,9 mln zł straty przed rokiem - podał bank w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 52 mln zł straty netto."
Na wykresie W1 widzimy wyjście kursu ponad opór wynikający z linii ostatnich szczytów. Kurs wciąż pozostaje w trendzie spadkowym. W ostatnich 3 tygodniach widzimy prawdziwy atak byków. Kurs w miesiąc urósł ponad 200% Warto odnotować także bardzo wysoki poziom oscylatorów, szczególnie RSI w fazie wykupienia.
Z perspektywy interwału D1 (wykres główny) również mamy tutaj do czynienia z bardzo wysokimi poziomami RSI ok 90. Możemy jednak zaobserwować chęć byków do natarcia na wyższe poziomy wynikające z górek z roku 2020.

Profil wolumenu pokazuje istotny poziom konsolidacji. W okolicach 20-25gr doszło tutaj do najistotniejszego poziomu. Zbiór akcji w konsolidacji potwierdza także taśma wolumenu sugerująca, że już w czerwcu były zakupy pod przyszłe "ruszenie" kursu.

Na tą chwilę podaż nie uderzyła. Pozostaje więc pytanie dokąd zmierza fala wzrostowa. Czy jest szansa na dalszą zwyżkę z tego poziomu?
Na wykresie godzinowym obserwujemy bardzo pozytywny wolumen z niewielką podażą. Dwie pierwsze zwyżki cenowe budowane były wraz ze wzrostem wolumenu, zaś na trzeciej widzimy dywergencję wolumenu do ceny.
Kurs mógłby zmierzyć się jeszcze ze strefami w których zakładałbym większą podaż tj. 0,55-0,58zł oraz 0,67-0,74zł. Profil wolumenu pokazuje tu dużą koncentrację w okolicach 0,43zł więc zakładam że w przypadku krótkoterminowej korekty poziom ten byłby istotny.

Warto rzucić jeszcze okiem na cały sektor czyli WIG Banki. Widzimy tutaj kanał trendu wzrostowego zmierzający do oporów z lat 2019 czyli poziomu 8027-8212. Trend ten jest ciągle pozytywny, choć w krótkim terminie z pewnością potrzebna jest lekka korekta.

Głównym pytaniem pozostaje wycena Getin Noble na tą chwilę. Moim zdaniem w tym przypadku należy zastanowić się nad kwestią fundamentalną. A aby zrobić to rzetelnie poprosiłem o gościnny udział analityka fundamentalnego @RelacjeRynku w mojej "Weekendowej Analizie" Za co z tego miejsca bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam wszystkich do obserwowania!

Poniżej komentarz fundamentalny:
W ostatnich latach obserwowaliśmy stałe zmniejszanie aktywności biznesowej Grupy Getin Noble Bank, wyraźnie widoczne w zakresie drastycznego spadku przychodów (z poziomu ok. 3 mld zł w 2017 r. do ok. 2 mld zł w 2020 r.). W tym czasie obserwowaliśmy również utrzymujące się na bardzo wysokim poziomie roczne straty netto, wahające się w przedziale ok. 550-600 mln zł. Wszystko to przekładało się na niezmiennie wysoką roczną ujemną marżę netto w latach 2017-2020, która na koniec ubiegłego roku wyniosła rekordowy poziom 29,36%. W tym czasie szalała także relacja długu do aktywów, która wzrosła z poziomu 92,81% w 2017 r. do drastycznego poziomu 95,99% na koniec 2020 r. Interesującym momentem wydaje się być rok 2019, gdy Grupa Getin Noble Bank wygenerowała jednocześnie ujemne przepływy na działalności operacyjnej oraz dodatnie przepływy na działalności finansowej, co oznaczało że spółka została zmuszona do zwiększenia swojego zadłużenia. We wspomnianym czasie planowana była również fuzja Idea Banku i Getin Noble Banku, jednakże odmowę dla połączenia obu podmiotów wydała wówczas KNF.

Małą iskierką nadziei na ponurym tle ostatnich lat wydaje się drugi kwartał 2021 r., który po raz pierwszy od bardzo długiego czasu pozwolił Grupie Getin Noble Bank wypracować zysk netto na poziomie 3,52 mln zł oraz dodatnią marżę operacyjną w ujęciu kwartalnym. Jak zapewniają władze banku czynione są starania w zakresie dalszej odbudowy aktywności biznesowej banku i osiągnięcia trwałej rentowności. Istotnym elementem na drodze do zrealizowania założonych celów bez wątpienia jest intensyfikacja działań w obrębie transformacji cyfrowej głównych linii biznesowych banku. Obrany kierunek bez wątpienia jest właściwy patrząc choćby na bardzo duży wzrost kredytów gotówkowych udzielanych zdalnie, które w drugim kwartale br. osiągnęły poziom 50% ogółu. Jednocześnie bank wykazał dalszą optymalizację kosztów bieżącej działalności (spadek o ok. 7% r/r), redukcję kosztów obsługi długu odsetkowego (spadek o ok. 58% r/r) oraz wzrost poziomu sprzedaży kredytowej o ok. 68% r/r.

Na chwilę obecną wycena rynkowa Grupy Getin Noble jest kilkanaście razy mniejsza od innego banku wchodzącego w skład indeksu WIG czyli Alior Bank i kilkadziesiąt razy mniejsza od największych podmiotów bankowych notowanych w WIG20. Rynek właściwie zdyskontował trwałe w ostatnich latach problemy finansowe Grupy Getin Noble Bank, utrzymujące się niskie stopy procentowe oraz przede wszystkim rzutującą na cały sektor bankowy sprawę masowych pozwów sądowych składanych przez kredytobiorców frankowych. Zdecydowana większość banków na wypadek niekorzystnych wyroków sądowych w sprawach frankowych przygotowuje odpowiednie rezerwy na zobowiązania, aby móc pokryć ewentualnie zasądzone odszkodowania. W przypadku Grupy Getin Noble Bank wygląda to jednak inaczej, co przy ewentualnym powrocie na trwałą ścieżkę rentowności w przyszłości, a co za tym idzie zwiększeniu kapitałów własnych banku, stwarza realne ryzyko mocnego tąpnięcia i zaprzepaszczenia trudu włożonego w dotychczasowe działania naprawcze. Dlatego też obecna wycena wydaje się odpowiadać realiom rynkowym, a dopiero kolejne kwartały przyniosą realną odpowiedź czy obrany w ostatnim czasie kurs pozwoli spojrzeć na spółkę z większym optymizmem.

Podsumowanie:

Kurs GNB po konsolidacji urósł o ponad 200% w miesiąc. Z tego miejsca należy postawić sobie pytanie kiedy akcjonariusze postanowią zrealizować te zyski. Z perspektywy technicznej bardzo wysoki poziom RSI (90) świadczy tutaj o mocnym wykupieniu i kurs powinien zmierzać do ukształtowania się korekty fali wzrostowej. Możliwa jest jeszcze delikatne kontynuacja owej zwyżki w najbliższych dniach ale należy pamiętać, aby tak jak w Getin miała być strata, a jest zysk nie zrobić sobie w portfelu z zysku straty. Długoterminowo należy obserwować kolejne wyniki Getin Noble Bank w kontekście fundamentalnym. Na tą chwilę jest to bazowanie m.in na zaufaniu do słów zarządu.

Na tą chwilę zapisuję analizę jako NEUTRALNĄ.

--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.

Zapraszam na Twitter: @JanoGra
Analityk Techniczny Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: www.sii.org.pl
Przyjaciele: www.RelacjeRynku.pl l Agencja Relacji Inwestorskich (@RelacjeRynku/TT i FB) / Aplikacja Stockup /
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.