COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
GC1!
Po wybiciu z poprzedniego trading rangu - oznaczonego na wykresie, złoto znalazło popyt w obszarze wyprzedania - odwrócona linia trendu.
Na dniach pojawił nam się trend wzrostowy, który obecnie dociera do istotnej strefy oporowej.
Tu mamy jak zwykle 3 scenariusze. Absorpcja podaży, agresywny popyt pochłaniający podaż i trzeci, zgodny z trendem tygodniowym - pojawienie się sygnału słabości na dniach w postaci nakładu do rezultatu lub upthrustu.
W dniu dzisiejszym mamy zakończenie tygodnia, który wygląda bycze. Sezonowość obecnie sprzyja złotu, dlatego trzeba będzie obserwować jakość ewentualnego cofnięcia od oporów.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.