SmartInwestor

Spring na złocie 15 minut.

Long
COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
COMEX:GC1!
Na 15 minutowym wykresie szansa na kupno spring - zamknięcie bara oznaczonego strzałką.
Tło - bar podażowy (czerwone tło), czyli podaż zostaje pochłonięta przez popyt (pojawia się nam bar popytowy wyznaczający zieloną strefę kontroli popytu).
Trend wzrostowy na tym interwale.
Trzeba pamiętać o strukturze spadkowej z wyższych interwałów ( w tym D1), ale również o wsparciu z wykresu miesięcznego,
dla którego w obecnej strefie może być budowane odwrócenie.
To definiuje potencjalne środowisko konsolidacyjne do momentu pojawienia się wyraźnego sygnału siły.
Pierwszy TP dla tych szybkich longów, to obszar oporu nocnego - creek (okolice 1759 dla kontraktu grudniowego).

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005