lmart777

Gold target na +100 USD

Long
COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
Pozycja LONG na złocie

Pilnujemy stopa na 1750 USD - target na 1880 USD - choć 1/3 pozycji bym zostawił na 1950 USD

Zarzadzanie pozycją:

1) Wejście 1/3 pozycji po 1795 USD
2) Korekta do EMA 21 (1h i wyżej) dodajemy kolejne 1/3
3) Przy akcepcie ceny powyżej 1800 USD (zamkniecie dziennej świecy powyżej 1800 USD) dodajemy ostatnie 1/3 pozycji po korekcie do średniej EMA 21 analogicznie jak w punkcie wyżej


STOP LOSS
Nie powinniśmy już zejść niżej niż 1750 USD, jeśli zejdziemy powyższy plan jest nieaktualny
Komentarz: Cena została zaakceptowana powyżej 1800 - dodajemy kolejne 1/3 pozycji
SL przesuwamy w górę do 1770