Smart-Sep

FDAX intraday 19 VIII 21 - Robi się stromo - byki się nie boją

Short
EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
Scenariusz bazowy zakłada poszukiwanie pozycji krótkich w strefie 15754-15784
z zabezpieczeniem pozycji zleceniem Stop na poziomie 15799.

Scenariusz alternatywny pozwala pokusić się o próbę shorta z okolic 15712-15716, jeśli jednak
o mnie chodzi, z uwagi na odległość od poziomu negującego scenariusz,
oraz wypracowany wcześniej utarg, taką próbę sobie odpuszczę.

Mimo rozegrania na żywo setupu, który wygenerował zysk na poziomie +30, +60 oraz +100 pkt jeszcze przed godziną dziesiątą
i teoretycznie dzień powinien zostać zakończony, ewentualne podejście w strefę podaży potraktuję jako zaproszenie
do skorzystania z kolejnej okazji.

Wskaźniki wyznaczające trend w kontekście intraday z interwałów godzinowego oraz piętnastominutowego,
sygerują spadki, pojawił się również sygnał spadkowy na interwale D1 wyznaczony przez Wstęgi Bollingera.
Struktura wynikająca ze statystyki również kibicuje niedźwiedziom.

Nie widzę podczas dzisiejszej sesji nic , co mogłoby zachęcić mnie do rozgrywania pozycji długich.

Pomysł prywatny, nie stanowi porady ani “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Pomysł jest wyrazem osobistych poglądów.