SmartInwestor

Dax dociera do strefy podażowej.

EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
FDAX1!
Dax - generalnie słabszy względem indeksów w USA po LPS (oznaczonym na wykresie) dociera jako pierwszy do swojej strefy podażowej.
Patrząc na obecną strukturę wykresu, to należy rozpatrywać dwa warianty.
Pierwszy niedźwiedzi z dwoma strefami oporu.
W pierwszą właśnie wchodzimy, stąd ważna obserwacja kolejnych barów i ewentualnego pojawienia się podaży.
Druga strefa to okolice 14000 i patrząc na kalendarz i sezonowość, to obecnej nie do końca one sprzyjają.
Czasowo, czarne chmury na rynku pojawiają się dopiero po 20 września.
Pamiętajmy, ze w tym tygodniu wygasają kontrakty wrześniowe.
Należy pamiętać, że wrzesień to najgorszy miesiąc statystycznie.
W środku cyklu prezydenckiego ta statystyka wygląda trochę lepiej.
Wariantem byczym zajmiemy się po ewentualnej negacji stref podażowych.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.