Smart-Sep

FDAX intraday 26 V 21 - Flauta na kontraktowych wodach. Zawieje?

Short
EUREX:FDAX1!   DAX Futures
Mimo nieszczęśliwego miejsca i braku dynamiki oraz jakiejkolwiek agresji ze strony podażowej,
wyrysowali nam nie najgorszą strukturę spadkową.

Co prawda do w pełni klarownej sytuacji brakuje nam zmiany trendu na interwale godzinowym, to gdyby
czekać na taką zmianę, kolejny podobny do dzisiejszego setup mógłby zostać wygenerowany znacznie niżej
co z kolei niszczy nam R:R

Zamierzam polować na pozycje krótkie w strefie podażowej oznaczonej kolorem czerwonym na wykresie.
Strefa wspierana jest przez lokalny trend z interwału piętnastominutowego, pivot oraz statystykę.

Wybicie poziomu Stop Loss oznaczonego na wykresie czerwoną linią, skutecznie zniechęci mnie do podejmowania dalszych prób
rozgrywania pozycji krótkich na dzisiejszej sesji.

Pomysł prywatny, nie stanowi porady ani “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Pomysł jest wyrazem osobistych poglądów.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.