Kluczowy poziom to obecnie 215$ - 225$ - mniej więcej z tego przedziału cenowego spodziewam się odbicia.