KaaT_PL

#ETHUSDT w impulsie spadkowym

BYBIT:ETHUSD   None
Wykres mówi wszystko, obecnie mam 90% pewność, tak jesteśmy w impulsie spadkowym. Oznacza to 5 falowy spadek poziomu ceny.

W najbliższym czasie oczekiwałbym wzrostu ceny do granicy linii trendu, a następnie rozpoczęcie ostatniej (w teorii) fali spadkowej.

Jest jeszcze trochę czasu, żeby przygotować się na zakupy SPOT :))