CME_MINI:ESU2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (SEP 2023)
ES1!
Rozpoczynamy tydzień, w którym wygasają kontrakty i opcje.
W tym tygodniu liczą się rozgrywki o poziomy wygaśnięcia tych instrumentów pochodnych.
Bryce Gilmore w swoim trading roomie mówił do nas, że lepiej w takim tygodniu zrobić sobie wolne. Ze swojego doświadczenia dodam, ze często w tym tygodniu dzieją się rzeczy dziwne.
Najważniejsze według mnie jest uświadomić sobie, że jest to czysta rozgrywka o poziomy wygaśnięcia, a dodatkowo umożliwia dużym graczom uruchomienie wielu strategii powiązanych z arbitrażem.
Wracając do wykresu.
Mamy kolejny bar o wąskim spreadzie w piątek.
Na godzinach trading range.
Tu ważna uwaga.
Po upthrust piątkowym mamy wyższy dołek z pojawieniem się kupowania na koniec dnia.
Poranna negacja tego upthrustu może sugerować akumulację na tym interwale.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.