CME_MINI:ESM2024   E-mini S&P 500 Futures (Jun 2024)
ESM2024
26 kwietnia pisałem
"Dla podaży idealnym poziomem ataku w metodologii Wyckoffa byłby poziom około 5215 - test bara podażowego.
Czy stać na to obecnie byki?
Z pomocą może przyjść zmienność bazująca na ogłaszanych obecnie wynikach."
Poziom mamy osiągnięty, a wczorajszy bar to nakład do rezultatu.
W tym momencie powinniśmy sobie przypomnieć 3 prawo Wyckoffa.
Mamy wczorajszą reakcję na oporze.
Na jego charakterystykę składa się wykupienie, strefa LPSY, zniesienie 78,6 i zamknięcie luki ma indeksie SPX. Czy po tej pierwszej reakcji w postaci wczorajszego bara pojawi się kontynuacja w postaci podaży?
O tym w kolejnych komentarzach.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.