SmartInwestor

Czy zagrożenie spadkami minęło?

CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini Futures
Czy analogie pro spadkowe z poprzedniej analizy należy już uznać za przeszłość.
Nie.
Znajdowaliśmy się na oporach - poprzednia analiza, które przyniosły nowe dołki.
Sposób i charakter ich kształtowania pokazał nie przełamanie, ale pojawienie się popytu.
Trzeba zwrócić uwagę na wielkość wolumenu, zbliżoną do poprzedniego dołka.
Sygnalizuje to nie tylko duży popyt, ale i względnie dużą podaż przy tych cenach.
Póki co niebezpieczeństwo dla byków zostało odsunięte.
Czas na pokaz siły byków. Jakość reakcji z tych poziomów, zachowanie względem ostatniego bara podażowego (oznaczony czerwoną strzałką) da nam kolejne informacje o stanie rynku.


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza. ES1!

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.