SmartInwestor

Multinterwałowa analiza ES - wykres D1.

CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini Futures
Biorąc pod uwagę dwie poprzednie analizy z dnia dzisiejszego, pora przyszła na analizę barów na dniach.
To już codzienna procedura.
Trend jest jasny. O likwidacji pozycji długich pisałem w analizie z 17 sierpnia.
Dokładnie wszystkie poziomy stop lossów z wykresu dziennego zostały aktywowane, co potwierdził wolumen.
Co teraz? Kontynuacja trendu, zbliżamy się do odwróconej linii trendu. Wczorajszy bar sygnalizuje lekki nakład do rezultatu.
Oznacza to co raz więcej podaży na wzrostach, ale nie jest to znaczące. Niedźwiedzie muszą czekać na dzisiejszy bar.
Może przyniesie SOT - skrócenie swingu na wykupieniu. O tym i o wolumenie tego bara dopiero jutro będziemy mogli coś powiedzieć.
Obecnie brak argumentów dla misiów na tym interwale.
Poziom stopów dla szybkich longów jest w okolicach 4462.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005