SmartInwestor

Target dzienny dla ES osiągnięty.

CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini Futures
CME_MINI:ES1!
Opór w okolicach 4443 wyznaczony w poprzedniej analizie został osiągnięty.
Kolejne decyzje w zależności od zachowania na tym oporze.
Absorpcja, pochłonięcie podaży czy test podaży - to wszystko może się tu zdarzyć.
Warto wziąć tu pod uwagę kontekst tygodniowy, a tam kluczowe opory są trochę wyżej - zobacz wykres i analizę tygodniową.
Aby kontrolować sytuację, ja preferuję zejście w takich sytuacjach na niższe interwały.


Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005