wizimir

Amrest - back to the future?

Long
GPW:EAT   AMREST
Tytuł filmu z przeszłości nieźle oddaje obecną sytuację Amrestu. Walor powrócił praktycznie do miejsca, w którym powinny się już kończyć spadki. Czy tak będzie? Przekonamy się niebawem....niewątpliwie trudna miłość do Amrestu może jednak zostać nagrodzona - cena dociera do pierwszej strefy popytu, druga tuż poniżej.

Kto lubi Maka i KFC? Do przemyśleń.....

To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.