MentorFinansowy

DINO PL. Czy na dobre rozpoczął się rajd Byków?

GPW:DNP   DINOPL
Na DINO POLSKA po wybiciu w górę z prostokąta na interwale dziennym Byki - o ile nie dojdzie do cofnięcia kursu do jego wnętrza - mogą wybić w górę poziom 300,00 i zrealizować:

1. zasięg wybicia z układu prostokątnej flagi, który można szacować na ok. 301,00;

2. zasięg wybicia z konsolidacji prostokątnej, wyliczony na podstawie odłożenia w górę wysokości tego prostokąta, zlokalizowany około poziomu 304-305,00.

Jeśli rynek faktycznie będzie zmierzał w kierunku 305,00, to może dojść do wybicia w górę niebieskiego kanału wzrostowego oraz mediany kanału przyspieszonego wzrostu, oznaczonego na zielono. To zaś mogłoby doprowadzić na dłuższą metę do ruchu nawet do strefy 340,00-350,00, gdzie zapewne wypadałoby wtedy górne ograniczenie tego drugiego ze wskazanych wyżej kanałów.

Z drugiej strony to może być jednak nie takie łatwe, bo - uwzględniając nieco węższy aspekt sytuacji technicznej - można stwierdzić, iż wzrost wpisuje się także w klin zwyżkujący, oznaczony na fioletowo.

Formacja klina w tym wypadku sprzyja Niedźwiedziom.

Ponadto podaży sprzyja opór - co może być nawet istotniejsze - w rejonie górnej strefy niebieskiego kanału.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.