BearHand

Dino z potencjalną strukturą dystrybucji.

GPW:DNP   DINOPL
Po wygenerowaniu sygnału sprzedaży przez MACD w interwale tygodniowym na wykresie można dostrzec punkty potencjalnej fazy dystrybucji w schemacie Wayckoffa.
Kurs zdążył przebić już przyśpieszoną linię trendu i przetestował ją od dołu.
Byki mają jeszcze po swojej stronie wciąż utrzymujący się powyżej 40 wskaźnik RSI , który w trakcie wieloletniego trendu tylko raz schodził niżej.
Jednak kurs wyraźnie traci zapał do dalszych wzrostów czego wyrazem jest opadająca średnia, która również była już testowana od dołu.

Wypełnienie schematu ma szansę sprowadzić kurs co najmniej do zielonej linii trendu.

Komentarze