DJ:DJI   Indeks Dow Jones Industrial Average
25 obejrzeń
0
Cena DJI bardzo blisko wybicia ostatniego szczytu!

Komentarze