pikierus

DASHBTC Krew i zgliszcza na rynkach

BITTREX:DASHBTC   Dash / Bitcoin
( PL ) Na rynkach krypto ostatnio morze krwi się wylało, chyba żadnego coina nie ominęła solidna przecena. Dash to bardzo stara i solidna firma która jest rozwijana konsekwentnie i profesjonalnie, ale i on zaliczył korektę. Jak widać na wykresie Dash spadł idealnie o 88,6% ostatniej hossy i tutaj na razie się zatrzymał, jak widać w tym przypadku Elliot się sprawdził. Na obecną chwilę ta waluta jest w długo terminowym trendzie spadkowym, i jest zamknięta od góry przez czerwoną linię spadkową. Przebicie jej w górę będzie świadczyło o tym że trend się odwraca na wzrostowy (do tego jest bardzo długa droga), natomiast przebicie ostatnich minimów czyli ceny 0.022 btc potwierdzi kontynuowanie bessy, kolejne ważne wsparcie wyznacza zielona linia długoterminowego trendu wzrostowego która przebiega w okolicach ceny 0.18 btc .
( ENG ) On the markets we see the sea of blood, probably there is no coina did not miss a solid sell-off. Dash is a very old and solid company that is being developed consistently and professionally, but he also did the correction. As you can see in the graph, Dash fell perfectly 88.6% of the last bull market and here it stopped, as you can see in this case Elliot checked. At the moment, this currency is in a long-term downward trend, and is closed from the top by the red downward line. Breaking it up will indicate that the trend is reversed on the upside (this is a very long way), while the breakthrough of the last lows 0.022 btc prices it will confirm the continuation of the bear market, another important support is determined by the green line of the long-term upward trend that now runs around 0.18 btc .

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.