meaax.b

Daimler on support: Swing - Long

Long
XETR:DAI   None
PL:
Spółka Daimler – posiadająca udział w niemieckim indeksie na poziomie 5,25% w obecnym układzie wskazuje na dotarcie do istotnego wsparcia z perspektywy interwału dziennego (D1) 50,4 – 49,4 euro za akcję. Aktualne wsparcie może być zatem wykorzystane do próby wykonania korekty ostatnich spadków – z celem dla pozycji typu long do pierwszej strefy oporowej na wysokości 54,7 euro. Poziom ten wynika z ostatniej potwierdzonej sekwencji spadkowej – gdzie test poziomu odbył się zarówno od góry (jako wsparcie) jaki i od dołu (jako opór). Przekroczenie tej strefy powinno dać spółce potencjał większego wzrostu – nawet z celem kolejnego istotnego poziomu 60 euro za akcję.

Dopiero przełamanie wsparcia będzie negacją scenariusza potencjalnej korekty.

ENG:
Daimler, which holds a 5.25% share in the German index in the current arrangement, points to reaching significant support from the perspective of the daily interval (D1) of EUR 50.4 - 49.4 per share. The current support can therefore be used to attempt to correct the recent declines - with a target of EUR 54.7 for a long position in the first resistance zone. This level is the result of the last confirmed downward sequence - where the level test took place both from above (as support) and from below (as resistance). Exceeding this zone should give the company the potential for greater growth - even with the goal of another significant level of EUR 60 per share.

Breaking the support will be a negation of the potential correction scenario.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.