TJS_Patrykoo

Czy nadchodzi cyfrowy spadek? D1

Short
GPW:CPS   CYFRPLSAT
Akcja CPS pokonała w lipcu strefę oporu, przyczyniając się tym samym do powstania trendu wzrostowego, obecnie jednak kontynuacja tego ruchu stoi pod znakiem zapytania. Spowodowane jest to utworzeniem się formacji, której prosta dwukrotnie zablokowała Cyfrowy Polsat oraz informacjami docierającymi ze wskaźników i linii kroczących. O ile utworzony klin, nie do końca zwiastuje spadki, to wyraźne sygnały płyną ze wskaźników. CHOP osiągnął swoje ekstremum na poziomie 69.57 punktów i obecnie zmierza do dołu, wskazując głęboki ruch, a co więcej nastąpiło przecięcie się linii Stochastica RSI oraz dwóch średnich kroczących, których sygnały przygotowują nas na zbliżającą się dominacje niedźwiedzi.

Raporty kwartalne nie potwierdzają jednak złej sytuacji CPS:
Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 716.64% r/r
EBITDA: wzrost o 265.37% r/r
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 857.03% r/r
Zysk netto: wzrost o 812.67% r/r
Pomimo tak dobrych statystyk Zygmunt Solorz (założyciel Cyfrowego Polsatu) postanowił wyprzedać swoje udziały. Najwidoczniej widzi on większe zyski w innych spółkach, więc czy warto inwestować w CPS? Nie wydaje mi się.

Wartość akcji prawdopodobnie znowu dotrze do pomarańczowej trend linii i nastąpi w tym miejscu prawdziwa walka kupujących ze sprzedającymi. Patrząc na wskaźniki oraz decyzję właściciela, przemawia do mnie prawda po stronie ludzi z pozycjami krótkimi, tym samym powrót notowań do 30.88 punktów.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.