ChristopherJohnson_AT

Cognor. Interwał: MN, D1

Short
GPW:COG   COGNOR
Analiza trend: Trend główny długoterminowy wzrostowy (18 - miesięczny), trend wtórny średnioterminowy spadkowy (2 - miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: (3.90 - 3.83) zł, (3.41 - 3.26) zł, 2.99 zł. Opory dla trendu wzrostowego: 4.33 zł, 4.66 zł, 5.16 zł.

Cognor w silnym trendzie wzrostowym od momentu wyjścia z długoterminowego ruchu horyzontalnego. Siedmioletnia konsolidacja trwająca od 2013 roku została przełamana na przełomie roku. Konwersja trendu i tak dynamiczna fala wzrostowa uwierzytelniona przyrostem wolumenu w impulsach wzrostowych wyrzuciła notowania powyżej 4 zł za akcję. Naturalnym jest ruch przeciwstawny niwelujący część fali wzrostowej. W końcu, tak jak w fizyce, każda akcja wywołuje reakcję.

Geometria i poziomy historyczne: Aktualnie ruch zniżkujący skorygował ponad 30% fali wzrostowej, licząc od szczytu. Spadki wyhamował zakres cenowy będący rangem akumulacyjnym (3.90 - 3.26) zł. Cena zareagowała na górną granicę tego interwału cenowego. Zaangażowanie wolumenu na poziomie 3.90 zł nie jest duże i w związku z tym niewykluczone, że przecena będzie kontynuowana do kolejnego wsparcia. Dolne ograniczenie krótkiej konsolidacji (3.26 - 4.21)zł wykazuje większe zaangażowanie wolumenowe. Jest to przedział czterech barów o wysokim i ultra wysokim wolumenie. Zważywszy na wolumen wygenerowany w tych przedziałach cenowych można przypuszczać, że inwestorzy zajmujący pozycję na tych barach będą bronić powyższych pułapów cenowych. 3.42 zł jest zniesieniem 38.2% fibo całej fali wzrostowej. Kolejnym istotnym zakresem historycznym jest 2.88 zł, czyli zniesieni 50% całej fali wzrostowej, poziom potwierdzonym przyrostem wolumenu na kilku barach.


Analiza bar po barze: Analizując wolumen i spread świec od maja do września można zaobserwować kilka istotnych sygnałów. Patrząc na układ barów niewątpliwie mamy do czynienia z dystrybucją. Sygnały słabości na kilku świecach, zalewające popyt i testujące. Bar na 0,1,2,3,4 to wyraźne sygnały słabości z górnymi cieniami i zwiększonym wolumenem, pomimo podwyższonej presji podażowej popyt zdołał odebrać napływające na rynek zlecenia sprzedaży i co ważniejsze przewyższył podaż. Świadczy o tym sekwencja dwóch kolejnych barów wysoko spredowych nr 5,6, które wygenerowały duży wolumen, a także następujący po tym wzrost cen. Silny atak podażowy na barze nr 7 to zdecydowany akcent niedźwiedzi. W interwale dziennym świeca jest szpulą co może świadczyć o niezdecydowaniu rynku. Warto przeanalizować budowę tej formacji w ujęciu niższych interwałów czasowych. Wnioski są takie, że pomimo wzrostu cen i wolumenu podaż, jak wlana została w rynek zrównoważyła wcześniejszą presję popytową, a nawet ją przewyższyła. Bary nr 8,9,10 to już tylko potwierdzenie wcześniejszych faktów i dociskanie podaży.


Wolumen: Jednoznaczny wolumen impulsowy. W krótkoterminowej fali spadkowej będącej korektą dla sekwencji 18 miesięcznego trendu wzrostowego występuje wolumen malejący tzw. korekcyjny. Spadek wolumenu wraz ze spadkiem cen jest sygnałem mówiącym o słabnącej przewadze niedźwiedzi.

Podsumowanie i wnioski końcowe: Aktualnie cena nie jest podparta istotnym poziomem horyzontalnym o znaczeniu historycznym lub geometrią. Występowanie sygnałów słabości, a także dystrybucyjnych. Wyraźne zmniejszenie presji podażowej wraz z postępem korekty. Fakty te mogą wskazywać na kontynuację korekty do silniejszego poziomu wsparcia, malejący wolumen potwierdza, że jest to tylko korekta korygująca wcześniejszych ruch wzrostowy.

Taktyka i sposób rozegrania: Zajęcie pozycji po wyraźnej reakcji rynku na jeden z poziomów geometrycznych lub historycznych. Scenariusz wejścia powinien być dostosowany do Climactic Action Bara.

Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.