AnalizyD

KAKAO - czyli gorąca czekolada produktem ekskluzywnym

PEPPERSTONE:COCOA   Cocoa Cash Contract
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ceny kakao znacząco wzrosły na rynku z kilku kluczowych powodów:

1. Zmiany klimatyczne i warunki pogodowe:
- Kakao jest uprawiane głównie w regionach tropikalnych, takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej i Ghana. Zmiany klimatyczne, takie jak nieprzewidywalne opady deszczu, susze i wzrost temperatur, wpływają na produkcję kakao. W ostatnich miesiącach ekstremalne warunki pogodowe zmniejszyły plony, co prowadzi do mniejszej podaży na rynku.

2. Choroby roślin:
- Plantacje kakao są narażone na różne choroby, takie jak zaraza czarnej plamistości. Wzrost liczby zakażeń w ostatnim czasie spowodował znaczne straty w produkcji, co również wpłynęło na zmniejszenie podaży.

3. Problemy logistyczne i zakłócenia łańcucha dostaw:
- Pandemia COVID-19 nadal ma wpływ na globalne łańcuchy dostaw. Zakłócenia w transporcie, brak kontenerów transportowych i ograniczenia w portach zwiększyły koszty i trudności w dostarczaniu kakao na rynek światowy.

4. Wzrost kosztów produkcji:
- Rosnące ceny energii, nawozów i pracy zwiększają koszty produkcji kakao. Producenci przenoszą te wyższe koszty na konsumentów, co prowadzi do wzrostu cen końcowych.

5. Spekulacje rynkowe:
- Inwestorzy finansowi i fundusze spekulacyjne również mają wpływ na ceny kakao. Wzrost zainteresowania rynkiem surowców jako formą zabezpieczenia przed inflacją może prowadzić do większej zmienności i wzrostu cen.

6. Polityka i regulacje rządowe:
- Decyzje polityczne, takie jak podnoszenie minimalnych cen skupu przez rządy krajów produkujących kakao, wpływają na rynek. Na przykład, rząd Wybrzeża Kości Słoniowej podniósł minimalne ceny kakao dla rolników, co zwiększyło koszty dla eksporterów i ostatecznie dla konsumentów.
Tym samym od października wzrost ceny tego surowca wyniósł blisko 260%
Wykres 1. Interwał dzienny
Inwestorzy po dotarciu ceny kakao do 12300$ rozpoczęli realizację zysków, a właściwie zamykanie długich pozycji co pozwoliło zejść cenie w dół do 7200$ na początku maja 2024 i w dniu 13.05 poprzez silną spadkową święcę zamykając notowania spadkami o blisko 19%.
Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego od stycznia 2024 na poziomie 4070$ do szczytu na 12300$ to dzisiaj kurs jest na poziomie 38,2$ zniesienia Fibonacciego co oznacza, że mamy wsparcie i przebicie tego poziomu sprowadzi kurs dalej na 6000$.
Wykres 2. Interwał dzienny
W okolicach 6000$ mamy dzisiaj EMA200 (6122$) i to może być miejsce docelowe dla korekty.
Jeśli jednak spojrzy się na oscylatory to RSX jest właśnie w fazie wyprzedania. Jednak MACD pomimo próby wyjścia na sygnał kupna zawrócił i teraz będą się ważyły losy tego surowca.
Wykres 3. Interwał dzienny
Dlatego w mojej ocenie może dojść do przetestowania poziomu EMA144 na 6820$ i dopiero test EMA200.
Odbicie od EMA144 da nam niższy dołek od tego z 3 maja co by oznaczało, że kurs powoli będzie osuwać się w kierunku stabilniejszej ceny. W kolejnym etapie zaś możemy mieć powrót w okolice 8200$ co do niższy szczyt.
W tej chwili więc warto poobserwować ruchy ponieważ wybicie wspomnianego oporu lub wsparcia nada ostateczny kierunek dla tego waloru.
Wsparciu: 7357/6840/6130$
Opór: 8150/9115/10400$


Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.