Comparic

CDRL [CDL] – czas na nowe, historyczne maksima?

CDRL (GPW:CDL)  
GPW:CDL   CDRL
Notowania pokazują, że cena spółki od 2 lat porusza się w szerokim trendzie bocznym, mniej więcej pomiędzy 23 a 34 zł. Od początku bieżącego roku spółka zachowuje się relatywnie silnie na tle rynku, co stwarza szansę na ewentualne wybicie z bocznego zakresu. Szanse takie potwierdzają także fundamenty. Spółka od lat notuje stabilne wyniki finansowe, rozwija sieć sprzedaży, rosną także marże. Opublikowane niedawno wyniki roczne także powinny zadowalać, gdyż spółka utrzymała wynik netto wysokim poziomie. Gdyby nie rosnące koszty, wynik byłby sporo wyższy. Na poziomie EBITDA zanotowano prawie 34% poprawę względem roku poprzedniego. W marcu przychody wzrosły o 8%, a w kanale internetowym o 14%. W tym roku spółka planuje otworzyć 30-40 nowych sklepów, co nadal powinno pozytywnie wpływać na wyniki sprzedaży. Spółka wypłaci także 1 zł dywidendy za zysk z ubiegłego roku. Wydaje się więc, że wraz z rosnącą liczbą urodzeń oraz utrzymaniem pozytywnej sytuacji na rynku praca, a także podtrzymania wsparcia dla rodzin, choćby w postaci programu 500 plus, spółka zdaje się być dość perspektywiczna w dłuższym okresie czasu.

Sprawdź największy polski portal traderski - http://comparic.pl i dołącz do najbliższej edycji konferencji InvestCuffs! http://expo.investcuffs.pl. Do zobaczenia w Krakowie!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.