AnturParafin

Budweiser (Anheuser-Busch Inbev)

NYSE:BUD   Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored
Cena tego waloru w wysokim interwale czasowym (1M) po osiągnięciu swojego szczytu 136,08 $ dnia 26.09.2016 pozostaje w trendzie spadkowym do dziś dzień wybijając swoje ATL w dniu 16.03.2020. Każda próba podniesienia ceny w trendzie spadkowym kończy się niepowodzeniem i finalnie wybiciem nowego dołka ,co wzmacnia przesłanki do kontynuowania trendu spadkowego. Następujące po sobie impulsy spadkowe nabierały na sile . Ostatni impuls spadkowy zapoczątkowany 14.06.2021 r. wykazuje oznaki osłabienia oraz przybiera strukturę , która może być odbierana przez uczestników rynku jako korekcyjna. Dodatkowo fakt , że zakończyła się w miejscu sprzyjającym do wzrostów z jednym zastrzeżeniem a mianowicie naruszyła poziom negacji scenariusza wzrostowego. Pomimo naruszenia tego poziomu cena w interwale miesięcznym zbudowała widoczną formacje wzrostową . W interwale 1D widoczna jest również formacja świecowa oraz dywergencja wzrostowa zaznaczona na wykresie czarną linią. Lokalnie trend spadkowy obowiązujący od szczytu 79 $ z dnia 17.06.2021 wykazuje oznaki złamania lecz trafia w strefę podarzy ,która może sprowadzić cenę co najmniej poniżej dołka 44.48$ z okolic dnia 11.10.2022 lub docelowo nawet pod dołek ATL 32,58$ . Istotną przesłanką do dalszych wzrostów byłoby przełamanie szczytu cenowego 67,91$ a następnie przekroczenie szczytu 79.92$ z dnia 16.06.2021 i finalnie trwałe przekroczenie ceny 86,96 $ co potwierdziłoby złamanie długotrwałego trendu spadkowego i dało szanse na wzrosty ceny . Wzrosty te mogą jednak być tylko korekta ABC i dać tylko odreagowanie globalnych spadków .
Do pozytywnych sygnałów przemawiąjacych za zakończeniem trendu spadkowego zaliczam również dynamiczne wybicie dołka ATL 32,58$ widać tam zebranie płynności która może dać wystarczającą siłę właśnie do zakończenia lokalnego trendu spadkowego.
Z technicznego punktu widzenia obserwowałbym rynek i czekał na potwierdzenie wzrostów . Będąc w trendzie spadkowym wciąż jest większa szansa na jego kontynuowanie .

Z fundamentalnego punktu widzenia spółka nie przynosi oczekiwanych dochodów . Jej raporty finansowe wskazują na problemy ze stabilnością wpływów. Malejący od 2017 zysk brutto, malejące od 2013 roku dochody po opodatkowaniu oraz dochód netto, Malejące zyski na akcję od 2013. Wszystko to osłabia potencjał wzrostowy . Dodatkowo spółka regularnie rozwadnia akcje emitując nowe co wpływa na zmniejszenie wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy.

Konkluzja: Pomimo długiej tradycji i rozpoznawalnej marce nie podjąłbym sie kupna akcji Budweiser(Anheuser-Busch Inbev) . Przejawia ona tendencję spadkową a fundamenty spółki nie są obiecujące na tyle żeby ocenić ją na tania . Według metody DCF uczciwa cena dla tej spółki to okolice 35$ co potwierdza duże prawdopodobieństwo dalszych spadków. Jeśli spółka przy tej cenie będzie wykazywać pozytywny cash flow można szukać miejsca do zakupu akcji.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.