BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Analizę Samuela Bennera do przewidywania cen Bitcoin (BTC) na kolejne 20 lat, musimy przyjrzeć się dotychczasowym wzorcom i cyklom na rynku kryptowalut. Chociaż Bitcoin istnieje dopiero od 2009 roku, co ogranicza ilość dostępnych danych historycznych, można próbować zidentyfikować pewne trendy i cykle.

Krok 1: Analiza Historyczna
Cykle Hossy i Bessy:

W historii Bitcoin można zauważyć pewne cykle hossy (wzrostów) i bessy (spadków). Na przykład, duże wzrosty cen BTC miały miejsce w latach 2013, 2017 i 2020-2021. Po każdym z tych wzrostów następowały okresy spadków.
Halving:

Jednym z kluczowych wydarzeń, które wpływają na cenę BTC, jest tzw. halving, czyli zmniejszenie o połowę nagrody za wydobycie nowych bloków. Halvingi miały miejsce w 2012, 2016 i 2020 roku, a kolejny spodziewany jest w 2024 roku. W przeszłości halvingi często były katalizatorem dla wzrostu cen BTC.
Krok 2: Zidentyfikowanie Wzorów
Na podstawie analizy historycznych danych można zauważyć, że ceny BTC rosną znacząco co około 4 lata, zazwyczaj w związku z halvingiem, a następnie następuje okres spadków i konsolidacji.

Krok 3: Prognozowanie na Kolejne 20 Lat
Przyjmując, że wzorce z przeszłości będą kontynuowane, możemy spróbować przewidzieć przyszłe ceny BTC na podstawie cykli halvingu i historycznych wzrostów.

2024-2025:

Kolejny halving w 2024 roku może spowodować znaczący wzrost cen w latach 2024-2025, podobny do poprzednich cykli.
2028-2029:

Biorąc pod uwagę cykl 4-letni, kolejny znaczący wzrost można przewidywać na lata 2028-2029, po halvingu spodziewanym w 2028 roku.
2032-2033:

Kolejny cykl wzrostu można oczekiwać w latach 2032-2033, po halvingu w 2032 roku.
2036-2037:

Kontynuując ten wzorzec, wzrost cen można przewidywać na lata 2036-2037, po halvingu w 2036 roku.
Podsumowanie Prognoz
Przewidywanie dokładnych cen BTC na kolejne 20 lat jest bardzo trudne z powodu wielu nieprzewidywalnych czynników, takich jak regulacje, adopcja technologii blockchain, rozwój konkurencyjnych kryptowalut oraz zmienne sentymenty inwestorów. Niemniej jednak, opierając się na historycznych wzorcach i cyklach, można przewidywać, że:

2024-2025: Możliwy znaczący wzrost cen BTC.
2028-2029: Możliwy kolejny wzrost po kolejnym halvingu.
2032-2033: Kolejny cykl wzrostu po kolejnym halvingu.
2036-2037: Następny wzrost po kolejnym halvingu.
Pamiętajmy, że są to tylko prognozy oparte na przeszłych danych i wzorcach. Rynki kryptowalut są bardzo zmienne i mogą być pod wpływem wielu nieprzewidywalnych czynników.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.