Bitcoin w ostatnich dniach i ostatnim miesiącu jasno pokazał w jakim kierunku podąża, to znaczy wybrał drogę dalszego kontynuowania spadków. To normalne zachowanie po tak ogromnej zeszłorocznej hossie, bitcoim musi teraz nabrać siły. Moim zdaniem teraz po przebiciu poziomu ceny 6536$ (0.786 fibo) bitcoin będzie spadał do poziomu ceny około 5000 $ gdzie przebiega zielona linia trendu długoterminowego wzrostowego i poziom fibo 0.886, i tam najprawdopodobniej rozpocznie konsolidację być może do kolejnej fali wzrostowej po nowe ATH. Wydaje mi się że ta konsolidacja będzie trwać do co najmniej przyszłego roku.
(ENG) Bitcoin in the last days and last month clearly showed in which direction he is going, that is, he chose the way to continue the inheritance. This normal behavior after such a huge last year's boom, bitcoim must now gain strength. In my opinion, now, after breaking the price level of $ 6,536 (0.786 fibo), bitcoin will fall to the price level of around $ 5,000 where the green long-term trend line and fibo line 0.886 are running, and there it is likely to start consolidating to the next upturn after the new ATH. It seems to me that this consolidation will last until the next year.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.