xSpArtAx_

Bitcoin na procentach %, czyli kiedy spodziewać się TOPu?

INDEX:BTCUSD   Bitcoin
Witam na podstawie Pitchforka, wzniesień Fibonacciego, górnej linii trendu, parabol oraz tak jak w tytule procentowych obliczeń wyznaczyłem Top tego cyklu jak i przyszłe dno bessy. Zapraszam do krótkiej lektury:
1. Pitchfork wyznacza poziomy, na które cena Bitcoina regularnie reaguje:
-Dolna zielona linia jest krytycznym wsparciem dna bessy dla Bitcoina.
-Dolna żółta jest wyznacznikiem dna bessy.
- Środkowa, czyli fioletowa, jest dla Bitcoina zarówno wspraciem podczas hossy, zwanym inaczej korektą w połowie cyklu, jak i oporem, podczas bessy.
- Górna żółta, wyzwala ponad 500% wzrosty, gdy Bitcoin, pomyśle z niej wybije, zazwyczaj skuteczna okazuje się być druga próba przebicia.
- Górna zielona, w jej okolicy cena Bitcoina wchodzi w ostatnią głębszą korektę, po której następuje ostatni bieg do góry.
- Górna czerwona służy do narysowania skutecznej paraboli, czyli 15 słupków tygodniowych, od ATH cyklu.
2. Wzniesienia Fibonacciego, mierzone od ATH poprzedniego cyklu do dna bessy, współgrają z Pitchforkiem, najważniejszymi obserwacjami są:
- 1.618 i 2.618 są to wsparcia dla korekty w środku cyklu.
- 4.236 - jest to ostatni opór dla byczego rajdu w górę.
- 6.854 - na tym poziomie może cena zaliczyć, ostatnią, bądź przedostatnią korektę przed ATH cyklu.
- 17.94, 29.03, 46.97 - na tych poziomach możemy się spodziewać TOPu.
- ATH cyklu powinno się znajdować w pobliżu przecięcia się poziomu fibo z górną linią trendu wzrostowego dla ceny Bitcoina (przerywana fioletowa)
3. Obliczenia procentowe % na podstawie przyjęcia hipotezy, że jeden pełny cykl jest liczony od dna bessy, a nie od halvingu:
- Cykl 2011-2013 trwał przez 106 słupków tygodniowych
(korekta tego cyklu trwała 59 słupki tygodniowe)
W tym cyklu po przebiciu górnej żółtej linii Pitchforka dostaliśmy wzrost o 520%, a korektę mieliśmy 86%.
- Cykl 2015-2017 trwał przez 152 słupki tygodniowe
(korekta tego cyklu trwała 52 słupki tygodniowe)
W tym cyklu po przebiciu górnej żółtej linii Pitchforka dostaliśmy wzrost o 540%, a korektę mieliśmy 84%.
Wnioski są takie:
- kolejny cykl jest o 30% dłuższy od poprzedzającego go
- wzrost po pokonaniu górnej żółtej linii Pitchforka, jest o 20% większy od poprzedniego
- korekta cyklu jest o 2% mniejsza od poprzedniej
Stosując te obliczenia wychodzi nam, że:
- ATH cyklu 2018-2022? dostaniemy po przebyciu ceny przez 198 słupków tygodniowych, czyli w ostatnim tygodniu września, bądź pierwszym tygodniu października 2k22, o wartości około 520k USD.
- korekta cyklu powinna trwać 46 słupki tygodniowe i zakończyła by się we połowie sierpnia 2k23, z dnem bessy o wartości około 90k USD.

Teraz bardziej od siebie dodam, że wybicie się ponad górną żółtą linię Pitchforka, są to okolice 78k USD, musiałoby nastąpić najwcześniej w połowie stycznia 2k22, aby zachować stałą wartość % wzrostu. Jeśli nastąpi wcześniej, a jestem zwolennikiem modelu S2F od Plan'a B, który wskazuje na min 100k USD do końca roku, wtedy uważam, że % wzrostu będzie taki sam, ale data z ATH cyklu się przybliży.
Jest to też poprawiona analiza, publikowanego przeze mnie pomysłu kilka miesięcy temu, ponieważ ówczesna stała się wadliwa, gdzie sugerowałem, że ATH cyklu znajduje się "x" słupków od halvingu.
Dziękuję za poświęcony czas za zapoznanie się z moim pomysłem i życzę wszystkim ,aby dotrwali w tej podróży na Księżyc :D

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.