CatTheTrader

Wielorynkowa Analiza Techniczna BTC

Long
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
Dzień dobry, dobry wieczór!

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat moich spostrzeżeń dotyczących sytuacji na rynku kryptowalut. Na wstępie, pragnę zaznaczyć, że nie posiadam kierunkowego wykształcenia, jestem samoukiem, który w swej metodologii wykorzystuje wykorzystuje niemal wyłączenie Analizę Techniczną. Rzecz jasna moje słowa nie mają żadnego charakteru publikacji handlowej czy edukacyjnej, czytaj rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu jakiejkolwiek ustawy związanej z tematem inwestycji. Jest to tylko, moje zdanie i spojrzenie na rynek - lubię bredzić.
Zdecydowałem się napisać tę analizę, gdyż w moim mniemaniu, notowania BTC są w bardzo ciekawym momencie. Będzie długo i nudno. Mam nadzieje, że Ty, Czytelniku, znajdziesz dla siebie choć jeden aspekt, który spowoduje, że nie uznasz czasu poświęconego na zagłębienie się w moje myśli za czas stracony, do dzieła!

Dogmaty analityczne

Przyjmuje kilka założeń, niezbędnych do przeprowadzenia analizy:
- cena i wolumen dla rozpatrywanych aktywów jest reprezentatywna dla ogółu rynku z różnych parkietów;
- rynki są fraktalne;
- historia lubi się powtarzać;
- rynek dyskontuje wszystko(odrzucenie potrzeby rozprawy na temat wiadomości i fundamentów);
- znaczna zmiana ceny podlega trendowi, miejscowe oscylacje wynikają z tworzenia się struktury akumulacyjnej bądź dystrybucyjnej.

Tło

Wszyscy, którzy obserwują rynek Bitcoina wiedzą, że notowania są w trendzie wzrostowym od początku czwartego kwartału 2009 roku. BTC przeszedł znaczną drogę od aktywa o szczątkowej wartości, do prężnego rynku wartego wiele miliardów dolarów. Istotnymi wydarzeniem dla tej kryptowaluty jest tzw. halving - zmniejszenie nagrody za wydobycie BTC. Dla tych, co nie wiedzą o czym mówię, spieszę pokrótce wyjaśnić. Bitcoin jest pozyskiwany na drodze tzw. PoF, ang. proof of work czyli dowodu pracy oznaczający osiągnięcie porozumienia między węzłami sieci, potwierdzające, że praca na rzecz stworzenia, wydobycia nowego BTC, została wykonana. Ilość BTC jaka zostanie wytworzona jest z góry ograniczona a halving zmniejsza nagrodę za tworzenie nowych BTC o połowę za blok. Oznacza to, że górnik, osoba wydobywająca BTC dostaje ich mniej, za tę samą ilość pracy włożonej w wydobycie. Kryptowalutowi inwestorzy wskazują na halving jako element poprzedzający znaczny wzrost ceny BTC. Tak było przez trzy ostatnie pomniejszenia nagrody za wydobycie. Proponuje rzucić okiem na wykres, poniżej notowanie BTC/USD INDEX(notowanie opierające się na zmianach ceny z czterech istotnych parkietów kryptowalutowych: Bitstamp, Coinbase, Bitfinex oraz Kraken).


Wykres 1. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej, z oznaczonymi datami halvingu(czwarty wyznaczony na podstawie pozostałego czasu do czwartego halvingu udostępnionego przez Binance) oraz zmiany ceny Bitcoina z wartością w dolarach oraz procentową. Zmiany względem czwartego halvingu to zamknięcie świecy dobowej, takie jakie było w chwili pisania tego tekstu.

Rozważania na temat ewentualnej korelacji pomiędzy rynkami

Chciałbym zwrócić uwagę powiązania między rynkami. Uważam, że warto przyjrzeć się korelacjom Bitcoina i indeksu dolara amerykańskiego, złota oraz indeksu NASDAQ-100. Swój wybór krótko uzasadniam:
- dolar jako najistotniejsza waluta fiducjarna w biznesie;
- złoto jako rezerwy walutowe, metal szlachetny o finansowym znaczeniu dla ludzkości niema od zarania dziejów;
- NASDAQ-100 jako indeks, który zawiera w sobie istotne podmioty specjalizujące się w technologii jak Apple, Microsoft, Tesla czy Nvidia.


Wykres 2. BTC/USD INDEX w skali logarytmicznej zgodny z zawartością wykresu 1 oraz istotnymi według mnie ekstremami.


Wykres 3. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.


Wykres 4. Złoto/USD w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.


Wykres 5. Indeks dolara w skali logarytmicznej, zaznaczyłem wydarzenia rynku BTC zgodnie z wykresem 2.

Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej.
Zestawiając ze sobą wykresy BTC oraz DXY dostrzegam częściowe pokrywanie się ekstremów o charakterze korelacji ujemnej.
Rozpatrując analogiczną sytuację dla XAUUSD oraz NASDAQ-100 dostrzegam znaczne pokrywanie się ekstermów o charakterze korelacji dodatniej.
Rzecz jasna nie każde zdarzenie osiąga idealne odwzorowanie w badanych przypadkach, jednak istnieje wysoka zbieżność w perspektywie czasu.
Myślę, że jest to wystarczający dowód aby móc rozpatrywać wspólne zachowanie się skorelowanych rynków. Oczywiste jest, że opisana sytuacja ma miejsce w przeszłości i teraźniejszości, nijak nie może gwarantować kontynuacji w przyszłości, choć można się tego spodziewać.
Jakie są zatem potencjalne perspektywy dla BTC patrząc poprzez pryzmat wyżej wymienionych rynków?
Postaram się poszukać odpowiedzi na to pytanie wykorzystując metody analizy wykresu: elementy Price Action, VSA oraz przemyśleń na temat rynku zapisanych przez Elliot’a czy Wyckoffa.
Analizę rozpocznę od próby zrozumienia aktualnej struktury rynku Bitcoina.

Analiza sytuacyjna

D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous? Takie pytanie stawiał francuski malarz Gauguin. Myślę, że warto zadać je nie tylko w kontekście życia a rynków finansowych i Analizy Technicznej jednak zmieniłbym kolejność, ponieważ żeby wiedzieć kim jesteśmy, użytkownikami rynku pozostającymi poza nim, bądź aktywnie biorącymi udział w tworzeniu historii notowań musimy wiedzieć gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
Analizę rozpoczynam od oznaczenia zakresów handlowych w oparciu o metodologię Wyckoffa oraz pomiar zniesień wewnętrznych opierając się na świecach testowych oraz kulminacji kupna.


Wykres 6. BTC/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.

Dostrzegam, że minima wybijające poziom 0,786 zniesienia Fibonacciego są dołkami lokalnymi, cena dotąd nigdy nie wybiła tych wartości. W oparciu o założenia Wyckoffa oznaczam zakres handlowy wykorzystując kulminację kupna oraz automatyczną reakcję rynku co oznaczam białymi liniami przerywanymi. Widzę, że historyczne sygnały testowe występujące przy halvingu sprawdzały podaż do dolnego ograniczenia zakresu handlowego.


Wykres 7. NASDAQ100/USD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.

Rozpatrując NASDAQ100 w analogiczny sposób dostrzegam, że rynek jest zdecydowanie silniejszy niż rynek BTC, zniesienia w zakresach handlowych nie wybijają wartości 0,618 a zniesienie w zakresie poprzedzającym najnowszą strukturę boczną wynosiło 0,382.
Podobnie jak BTC sygnał testowy o charakterze sprężyny akumulacyjnej w starszej strukturze dosięgnął dolnego ograniczenia zakresu handlowego. W przypadku młodszej struktury widzę test w postaci braku podaży, który nie sięga dolnego ograniczenia zakresu. Intrygujące jest spokojne podejście byków, rozważyłbym powrót do potoku a nawet gwałtowną realizacje zysków skutkującą powstaniem sprężyny akumulacyjnej.


Wykres 8. XAUUSD w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.

Patrząc na notowania złota, które w mej opinii są jednym z najbardziej skorelowanych z Bitcoinem aktywów, widzę bardzo ciekawą sytuację. Dlaczego w mej opinii jest ona ciekawa? Ponieważ dostrzegam wielorzędową strukturę akumulacyjną tworzącą się od początków Bitcoina. W przypadku złota notowania podczas zakresów handlowych wybiły poziom 0,618 zniesienia wewnętrznego Fibonacciego, poprzedzało to wystąpienie krótkoterminowego trendu wzrostowego wewnątrz zakresu. Poniżej górnego zakresu struktury wyższego rzędu doszło do utworzenia reakumulacji, która być może rozpocznie fazę E czyli trend poza zakresem handlowym. Nie potrafię w sposób jednoznaczny ocenić jak prawdopodobne jest to, że dziś widniejąca świeca byczego momentum jest odbiciem po skoku przez potok czy może nastąpi jeszcze powrót do potoku. Ciekawym elementem tego wykresu jest obrót z marcowej świecy z 2022 roku. W mojej opinii, cały układ rozpoczynający się w tym momencie świadczył o pojawieniu się podaży, być może realizacji zysków, inicjacji krótkookresowego trendu spadkowego, jednak bez większej słabości. Podaż została zaabsorbowana i notowania złota wróciły prawdopodobnie do trendu wzrostowego.


Wykres 9. Indeks dolara w skali logarytmicznej, wykres uzupełniony o zniesienia Fibonacciego oraz zakresy handlowe po pierwszym halvingu.

Ostatnim walorem, który będę poddawał analizie sytuacyjnej jest indeks dolara. Z uwagi na brak obrotu w indeksie, postaram się dostrzec istotne elementy zgodnie z metodą jaką przyjąłem na potrzeby analizy, jednak mogą być one obarczone większym błędem poznawczym.
Indeks dolara oparł swe sygnały słabości i sygnały testowe fazy C na połówkowym zniesieniu wewnętrznym Fibonacciego. Strukturę postrzegam dwojako, możemy rozpatrzyć ją jak na złocie bądź, co w mej opinii jest prawdopodobne jak strukturę dystrybucyjną. Zwracam uwagę na silną niedźwiedzią reakcje, która byłaby odpowiednikiem powrotu do potoku, ponadto zniesienie sięga głębiej, niż w starszej strukturze tj. poziom 0,618. Myślę, że muszę mieć na uwadze to, że jest to potencjalny upthrust po dystrybucji jednak na tę chwilę, nie potrafię tego potwierdzić, ani dostrzec jednoznacznych przesłanek. Myślę, że niebawem pojawi się retest podaży a z nim, przyjdzie siła. Czy byki utrzymają swe pozycje czy może jednak zostaną spętane i ubite? Nie będę spekulować, czas i wykres to pokażą.

Wnioski

Z powyższych danych śmiem twierdzić, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo aby Bitcoin kontynuował trend wzrostowy poza zakresem. Wpływa na to nie tylko struktura wykresu BTC, która wydaje się być analogiczna jak w przypadku zmian ceny po pierwszym halvingu ale zależności wynikające z korelacji z złotem oraz NASDAQ. Występująca korelacja dodatnia z tymi rynkami a także ich prowzrostowa struktura sugerują podobne zachowanie na BTC. Myślę, że jest możliwe wystąpienie sygnału testowego na wykresie BTC, który mógłby sięgnąć dolnego ograniczania zakresu handlowego. Jeśli dojdzie do paniki, cena Bitcoina mogłaby spaść do około 30k dolarów amerykańskich. Rozważając powtórzenie się historii, być może gwałtowny powrót w górne ograniczenie zakresu oraz kontynuacje trendu wzrostowego poza zakresem. Na tę chwilę, uważam ten scenariusz za najbardziej prawdopodobny. Potencjalne przyszłe ceny nie są w kręgu mego zainteresowania dlatego nie będę tego rozważać. Uważam, że większą wartość ma odczytanie rynku nim ruch wystąpi aby móc tę możliwość najefektywniej wykorzystać i płynąć wspólnie z waleniami.


Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.