Lokalnie (Dżizz!.. RR, stworzyłeś potwora! ;) )... Lokalnie mamy spadek ceny (ładny kanał się utworzył).
Po raz drugi, korekta o tę samą wartość.
Jeśli przebijemy spadkową linie trendu (1), i cena zamknie się powyżej 1.61% fibo korekty , możliwy wzrost.
Jeśli nie, dalej spadamy do strefy popytowej.

Jeśli masz jakieś uwagi - wal śmiało! :)

Cały czas się uczę!
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.