ChristopherJohnson_AT

BNP Paribas. Interwał: D1

Long
GPW:BNP   BNPPPL
Trend: Długoterminowy horyzontalny (10 - letni), średnioterminowy wzrostowy (10 - miesięczny), krótkoterminowy wzrostowy (2 - miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 76.20 zł, 68 zł, 63.20 zł, 56.80 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 82 zł.

Klasyka gatunku. Analizując wykres BNP można zaobserwować wyraźną formację trójkąta zwyżkującego wraz z pięciofalową sekwencją wzrostową. Wykres ten świetnie wpisuje się w klasyczne schematy analizy technicznej. Po osiągnięciu szczytu cenowego na pułapie 76.20 zł, nastąpił ruch zamykający notowania w trójkącie zwyżkującym. Konsolidacja płaska zniosła niespełna 50% fibo fali wzrostowej trwającej cztery miesiące. Uformowana korekta wyższego rzędu zakończyła strukturę składającą się z pięciu fal.


03 września nastąpiło przełamanie górnej granicy zagęszczenia notować. Impuls wzrostowy, jaki pojawił się tuż po pokonaniu tego poziomu wygenerował ultra wysoki wolumen (niewidziany wcześniej po lewej stronie wykresu). Przełamanie maksimum cenowego wraz z ograniczeniem trójkąta (uwierzytelnione wzrostem zaangażowania wolumenu) definitywnie wskazuje na zakończenie korekty i początek kolejnej konfiguracji falowej. Bezwzględne wyjście z trójkąta na zwiększonych obrotach jest klasycznym zachowaniem się ceny i wolumenu w aspekcie formacji trójkąta zwyżkującego.

Analiza techniczna bar po barze: Bar nr 0 tzw. CAB (Climactic Action Bar) wysoki spread świecy i ponadprzeciętny wolumen. Jest to formacja barowo wolumenowa VSA - Seling Climax. Kulminacja sprzedaży na tym barze jest wejściem strony popytowej oraz początkiem kampanii akumulacyjnej. Kolejny bar nr 1, właściwie jest to sekwencja trzech świec następujących po sobie. Wąski spread i znaczny przyrost wolumenu to nic innego jak brak rezultatu z wysiłku. Wolumen, jaki został włożony nie spowodował dynamicznych spadków, cena nie zmieniła się drastycznie, o czym świadczy wąski spread świec. Jest to formacja o wymowie Bag Holding i wyraźne zatrzymanie podaży. Jeden z najsilniejszych sygnałów w analizie technicznej VSA. Świeca nr 3 Upthrust wywołała lokalną korektę sprowadzając ceny do wsparcia na 68 zł. Ciekawy jest nie sam fakt upthrusta i późniejsze zalanie rynku przez podaż lecz to, co nastąpiło później. Pojawił się malejący wolumen, nastąpiło wygasanie podaży na coraz niższych wolumenach co skutecznie potwierdziło udany test i przygotowało rynek do wzrostów. Świeca nr 4 uzasadnia wcześniejszą kampanię akumulacji. Zważywszy na szeroki przedział czasowy, w jakim walor był kumulowany należy spodziewać się równie długiej sekwencji wzrostowej. Zgodnie z zasadą im dłużej trwa akumulacja, tym potencjalny impuls będzie większy.

Wolumen i profil wolumen: Jednoznaczny wolumen byczy, przyrastający w impulsach. Przyrost profilu wolumenu wraz ze wzrostem cen. Duże zaangażowanie wolumenowe w granicach trójkąta.

Podsumowanie i wnioski końcowe: Formacja trójkąta zwyżkującego jest uważna za układ kontynuacji trendu. W analizowanym przypadku ukształtowana konfiguracja cenowa potwierdzona jest przez sygnały siły VSA, które, świadczą o niedawno zakończonej kampanii akumulacyjnej. Jednoznaczny wolumen byczy jest charakterystyczny dla silnych trendów wzrostowych. Niewykluczone, że rynek po raz drugi przetestuje górną granicę trójkąta, wcześniejszy test zakończył się sukcesem, cena zareagowała na poziom cenowy 72.6 zł sygnałem stopującym VSA Shakeoutem. Konwersja oporu we wsparcie generuje silny sygnał kupna. Kolejny test podaży, jeżeli aktywuje malejący (minimalny) wolumen będzie świetnym miejscem do zagrania longa.Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.