ChristopherJohnson_AT

Biomed Lublin. Interwał: D1, H4

Short
GPW:BML   None
Trend: Długoterminowy wzrostowy (9 letni), średnioterminowy wzrostowy (18 miesięczny), krótkoterminowy spadkowy (12 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: 9.55 zł, 9.004 zł, 8.6 zł, 7.922 zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 10.00 zł, 10.58 zł, 11.06zł, 11.70 zł.

Mimo wszystko, że notowania przez cały czas utrzymywane są w długoterminowym trendzie wzrostowym, to patrząc z perspektywy niższych interwałów czasowych nie widać możliwości odwrócenia krótkoterminowego trendu spadkowego. Korekta dynamicznego impulsu wzrostowego z 2020 r. osiągnęła zniesienie niemalże 78,6% fibo całej fali wzrostowej. Zakres cenowy (7.58 - 8.54) zł utworzył pasmo oporowe będące wsparciem dla trendu wyższego rzędu i oporem dla rocznego ruchu degresyjnego. Można powiedzieć, że cena znajduje się w range-u o strategicznym znaczeniu dla inwestorów, kurs systematycznie reagował w tym zakresie, ponadto potwierdza to profil wolumenu. Nie sposób nie zauważyć potężnej dystrybucji, jaka miała miejsce na poziomach cenowych 24 zł oraz 20 zł. Ultra wysokie wolumeny tzw. Yao Mingi zalały rynek podażą, znaczne zaangażowanie wolumenu przyśpieszyło trend spadkowy. Ostatni ruch horyzontalny o charakterze konsolidacyjnym trwający od maja 2021 r. odbywał się na niskim wolumenie (porównując do wolumenów po lewej stronie). Zdecydowania spadło zaangażowanie wolumenu i tym samym pogorszyła się płynność waloru. Żeby lepiej scharakteryzować panującą koniunkturę, w tym trading range-u oraz określić przewagę popytu lub podaży przeanalizujmy poszczególne bary w interwale H4.


Analiza bar po barze w interwale H4: W czteromiesięcznym przedziale cenowym możemy wyodrębnić kilkanaście silnych sygnałów podażowych. Bar nr 0, 2, 5- Buying Climax, bar nr 3, 4, 6 - Upthrust. To nic innego jak ruch zwyżkujący po to, żeby uplasować akcje na wyższych przedziałach cenowych. Długie cienie na barach i ultra wysokie wolumeny mają silną prospadkową wymowę.

Podsumowanie i wnioski: Spadek zaangażowania wolumenu i pogorszenie płynności waloru skłania Smart Money do spekulacyjnych ruchów pionizujących wykres w celu poszukania płynności do tego, żeby kontynuować kampanię dystrybucyjną. Tak naprawdę każdy impuls wzrostowy generuje silne sygnały spadkowe potwierdzone przyrostem wolumenu. Z technicznego punktu widzenia nadal odbywa się dystrybucja. Jak dobrze wiemy Biomed jest spekulacyjnym walorem, sprzyjające informacje płynące z rynku mogą zmienić sytuację o 180 stopni.

Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.