DroiMalcenka

Prospadkowa dywergencja BTC

Short
BNC:BLX   Bitcoin Liquid Index
OBECNA SYTUACJA: spowolniony globalny trend spadkowy; widoczna prospadkowa dywergencja na interwale tygodniowym; widoczna prospadkowa dywergencja na interwale dziennym; chciwość > strach

OCZEKIWANIA: zamknięcie się ceny C pod szarą tendencją najlepiej przy zwiększonym wolumenie*

DZIAŁANIA: wejście w pozycję krótką przy TP1 na poziomie ~25000$; wejście w pozycję po korekcie z TP2 na poziomie ~21500$ (górna granicy strefy wolumenowej - prowzrostowej - która wyhamować może spadki

*warunek konieczny

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.