AnalizyD

Brand24: w świetle sukcesów i innowacji. Spojrzenie na spółkę.

GPW:B24   BRAND24
W tym pomyśle zapraszam was na dwie części:
Część I – opis spółki, analiza Techniczna
Część II – Pytania do Zarządu i uzyskane odpowiedzi od CEO Michała Sadowskiego.


Część I – Opis spółki, analiza Techniczna

Spółka Brand24 to firma specjalizująca się w monitorowaniu mediów społecznościowych i śledzeniu wzmianek online na temat różnych marek, produktów oraz tematów. Głównym celem Brand24 jest dostarczanie klientom narzędzi do analizy opinii i informacji pochodzących z Internetu, aby pomóc im zrozumieć, jak ich marka jest postrzegana w sieci i jakie są trendy i dyskusje z nią związane.

Usługi świadczone przez Brand24 obejmują monitorowanie mediów społecznościowych, stron internetowych, blogów, forów dyskusyjnych i innych źródeł online, aby klientom dostarczyć informacje zwrotne na temat ich marki. To pozwala firmom reagować na bieżąco na pozytywne i negatywne komentarze oraz podejmować działania mające na celu zwiększenie zaangażowania klientów i poprawę reputacji.

Brand24 oferuje także narzędzia do analizy danych, które pozwalają klientom śledzić trendy i mierzyć skuteczność swoich działań marketingowych w mediach społecznościowych. Dzięki tym usługom, spółka Brand24 pomaga firmom w budowaniu silniejszych relacji z klientami, identyfikowaniu obszarów do poprawy i skuteczniejszym zarządzaniu wizerunkiem marki w Internecie.

Dzięki uprzejmości CEO Michała Sadowskiego mam możliwość testowania narzędzia Brand24, z którego korzystam przy monitorowaniu swoich spółek.
Dzięki temu na bieżąco mogę monitorować informacje na temat spółki np. Mirbud, gdzie informacje o spółce pojawiają się na bieżąco w prasie. Dodatkowo pozwala to obserwować nastawienia inwestorów na portalach społecznościowych czy forach dyskusyjnych. Poniżej przykład jak wygląda taki panel:

Zdjęcie 1.
Zdjęcie 2.

W mojej ocenie narzędzie nie jest przeznaczone do monitorowania spółek giełdowych i dla inwestorów, ale jeśli chcemy znaleźć spółkę do portfela to na pewno warto sprawdzić jak jest postrzegana przez inwestorów i jakie informacje aktualnie możemy znaleźć.
Spółka przy aktualnej wycenie jest dość droga C/WK = 10,28, a C/Z=37,8. Jednak te wskaźniki nie uwzględniają jeszcze wyniku za 2Q23 i całe pierwsze półrocze. Spółka podała 12.09 dość interesujące wyniki. Otóż Brand24 szacuje + 95 proc. EBIT w pierwszym półroczu 2023 r. O 95 proc. zwiększył się w pierwszym półroczu 2023 r. zysk operacyjny Brand24. Według szacunkowych danych za ten okres spółka wypracowała tym samym 2,7 mln zł EBIT wobec 1,4 mln zł w 1 półroczu 2022 r.
To co mogło pomóc to z pewnością podnoszenie ceny za usługę w 2Q23 i co oznacza, że przeniesie się to na dalsze okresy. Warto jednak też tutaj dodać jedno, a mianowicie uzyskujemy coraz wyższą bazę do porównywania wyników, więc kolejne kwartały w 2024 roku będą miały mniejszą dynamikę wzrostu przychodu czy zysków.
Poniżej rozwój wyniku EBIT w kwartałach od 2021 roku

Zdjęcie 3. Źródło wykresu z wynikiem: portal społecznościowy | profil CEO Michał Sadowski

Oczywiście warto poczekać na pełny raport z wynikami, który będzie opublikowany 02.10.2023. Wtedy będzie można sprawdzić co tak naprawdę wydarzyło się w spółce i wpłynęło na wynik.

Analiza Techniczna

Kurs spółki od momentu debiutu na NewConnect w 2018, a potem przeniesieniu notowań na GPW porusza się w zakresie 16-43zł, jednak najczęstszy poziom przy którym spółka się porusza to okolice 30zł.

Wykres 1. Interwał dzienny

Wyjście ponad poziom 30zł w 2020 roku wybiło kurs w okolice 43zł. Jednak zejście poniżej wsparcia w okresie od 2021 do maja 2023 skierowało kurs na mocne wsparcie na poziomie 20zł, gdzie każdorazowo kształtował się popyt i odbijał kurs w kierunku 30zł.

Wykres 2. Interwał dzienny

Ostateczne jednak wyjście ponad 30zł w maju 2023 oraz test wsparcia na tym poziomie we wrześniu 2023 daje szansę na ruch ponownie w kierunku 42-43zł i w efekcie testować zakres cenowy 35-43zł przez dłuższy okres.
Jeśli od ostatniego dołka do szczytu z czerwca 2023 nałożymy zniesienia Fibonacciego oraz narzędzie zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie do wyznaczenia przyszłych oporów to otrzymujemy opór na 38,5zł czyli ostatni szczyt, a ewentualne wybicie da szansę na test 45zł jednak w mojej ocenie będzie to jednak szczyt z sierpnia 2020 czyli 43zł.

Wykres 3. Interwał dzienny

Najbliższe wsparcie jest na 33zł, a kolejne to 29,6zł oraz 27,2złczyli 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej.
Spółka jest raczej dla cierpliwych inwestorów, aktualnie nie wypłaca dywidend, ale pamiętajmy, że spółka dopiero wychodzi na prostą i potrzebuje czasu na stabilizację wyników i sama dywidenda może się przecież kiedyś pojawić.

Wsparcie: 33/29,6/27,2zł
Opór: 38,5/43-45/50,4złCzęść II – Pytania do Zarządu i uzyskane odpowiedzi od CEO Michała Sadowskiego.
Na koniec zapraszam na krótki wywiad z prezesem Brand24.

1.Wstępne szacunki za 2Q23 są bardzo dobre, widać jak dużo udało się zrobić spółce w swoim rozwoju. Praktycznie od 1Q21 firma wykazuje zysk netto, co więcej, jeśli dobrze liczę to pierwsze dwa kwartały mogą wygenerować zysk porównywalny do całego 2022 roku. W związku z tym mam pytanie co takiego się wydarzyło w spółce na przełomie 2022/2023 co pozwoliło osiągnąć tak dobry wynik? Jakie działania zostały podjęte w zakresie ograniczenia kosztów i zwiększenia przychodów?

Głównie zawdzięczamy ten wynik konsekwentnemu przesuwaniu portfolio w stronę większych klientów. Udaje nam się dynamicznie zwiększać średni przychód per klient przy jednoczesnym zachowaniu podobnych kosztów. Mocno pomogła sztuczna inteligencja - rozwiązania na niej oparte pozwalają nam w tym roku zwiększać wydajność pracy bez mocnej rekrutacji nowych ludzi.

2.Jakie były największe wyzwania, z jakimi firma Brand24 musiała się zmierzyć w ostatnich latach i jak udało się je przezwyciężyć?

Największym wyzwaniem było pewnie wdrożenie kolejnych zmian polityki cenowej bez dużego skoku churnu. Były duże obawy, że podnoszenie cen spowoduje wzrost odpływu klientów. Tak się nie stało, bo udało się ten proces zrobić w sposób poprzedzony mocną analizą rynku i dobrą komunikacją zmian do klientów. Jak wspomniałem wyżej - dużym wyzwaniem było zrobić to wszystko przy zachowaniu kosztów, ale wdrażając rozwiązania pomagające w automatyzacji udało się robić więcej tą samą załogą.

3. Jaka jest aktualna strategia rozwoju firmy Brand24? Jakie są główne cele i priorytety na najbliższe kilka lat? Czy nie obawiacie się, że aktualnie nowe produkty mogą spowszednieć i w efekcie klient może zrezygnować z usługi?
Zapraszamy na nasze spotkania po wynikach. Tam regularnie mówimy o strategii firmy. W dużym skrócie strategia opiera się na dwóch nurtach. Przesuwaniu Brand24 w stronę produktu dla nieco większych klientów oraz nurcie poszerzania oferty produktowej Spółki. Nowe produkty rosną dynamicznie, Insights24 w tym roku ma szanse przekroczyć pierwszy milion przychodu.
Oczywiście każda firma boi się, że klienci będą rezygnować. Dlatego tak dużo zmian i nowości produktowych podlinkowanych wyżej. Dlatego też inwestycje w sztuczną inteligencję, która jest kluczem do tego jak monitoring mediów będzie realizowany w przyszłości.


4.Jaka jest „żywotność” klienta? Jak długo korzysta z usług i czy taki klient regularnie wraca do platformy Brand24.com?

Przeciętny klient żyje około 20 miesięcy.

5.Czego najczęściej szukają klienci poprzez platformę Brand24. Co jest dla nich wartością dodaną w porównaniu do korzystania z innych ofert?

B24 oferuje najwyższą jakość monitoringu w modelu self-service i tym samym w cenie wielokrotnie bardziej atrakcyjnej niż duża część konkurencji. Dodatkowo wyróżniamy się obsługą klienta i garścią funkcji analitycznych, których próżno szukać w innych narzędziach. Najczęstsze zastosowania B24 - to czego szukają klienci - dobrze opisuje nasza strona główna - tam są wszystkie główne wymienione i opisane.

6.Jakie działania podejmujecie, aby zwiększyć zaangażowanie klientów i poprawić ich doświadczenia związane z korzystaniem z waszych produktów lub usług?

Mamy aktywnych ponad 60 realizowanych równolegle projektów poprawy doświadczeń klientów na poziomie produktu, obsługi klienta, czy sprzedaży. Główne projekty to ograniczenie "darmowości" oferowanej w ramach kont testowych (mamy dużą grupę korzystających z produktu za darmo, chcemy to ograniczyć), projekty tłumaczące B24 na inne języki, nowości produktowe związane z AI, nowe testy komunikacji mailowej.

7.Jakie innowacje lub nowe produkty planujecie jeszcze wprowadzić? Czy są jakieś konkretne obszary, na których chcecie się skupić w najbliższym czasie?

Główny obszar na którym jesteśmy skupieni produktowo to obszar dostarczania gotowych wniosków i rekomendacji. Przestajemy być narzędziem oferującym tylko dane.

8.Czy są plany ekspansji na nowe rynki zagraniczne? Jeśli tak, to jakie kraje lub regiony są dla was priorytetem?

Już teraz jesteśmy na 159 rynkach. Planujemy natomiast wejść głębiej w poszczególne rynki poprzez opisane wyżej wersje językowe panelu.

9. Jakie jest podejście spółki Brand24 do inwestorów? Czy planujecie pozyskać nowe źródła finansowania lub nawiązać strategiczne partnerstwa? Czy poszukujecie aktualnie inwestora, który pomoże skierować się spółce na nowe rynki zagraniczne?

Nie planujemy pozyskiwać zewnętrznego finansowania.

Jeśli chodzi o strategię to realizujemy aktualnie przegląd opcji strategicznych, w którym będziemy rozważać potencjalne partnerstwo z firmą zagraniczną, która ma potencjał do cross-sprzedaży B24 do swoich klientów.


10. Jakie są wasze plany dotyczące rozwoju kadry pracowniczej i zatrudnienia w przyszłości?

Nie planujemy tu jakiś rewolucji. Nasza załoga stabilnie się powiększa, ale preferujemy tu zrównoważony rozwój dzięki któremu można utrzymywać "w ryzach" koszta.


11. Spółka bardzo mocno korzysta z rozwiązań AI o czym świadczą nowe produkty dla klientów. Jakie są główne koszty operacyjne związane z wdrożeniem i utrzymaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji? Czy te koszty są odczuwalne dla klientów?

Nie wydzielamy chyba tych kosztów w naszych raportach. Tu prośba @Bartosz Kozłowski o poprawienie mnie. Gro kosztów związanych z AI to utrzymanie naszego 4-5 osobowego działu RnD który specjalizuje się w takich właśnie rozwiązaniach.

12. Jakie widzicie najważniejsze trendy i wyzwania w branży monitoringu mediów społecznościowych i analizy danych, czy może się uznać za lidera tych zmian?

Zdecydowanie AI jest głównym trendem na najbliższe lata. Firmy, które tego nie prześpią mają duże szanse na zwiększenie udziału w rynku. My postrzegamy się jako lidera tych zmian, bo potencjał w AI zauważyliśmy już 4 lata temu formując specjalny dział pod AI (RnD).

13. Wielu inwestorów zastanawia się pewnie czy w przyszłości spółka będzie chciała się dzielić zyskami w postaci dywidendy, jakie warunki musiałyby zostać spełnione do dzielenia się zyskiem z inwestorami?

Będziemy takie rozwiązania rozważać. Ja jako akcjonariusz byłbym za.

15. Czy Zarząd spółki chciałby coś dodatkowo przekazać dla inwestorów?
dziękujemy za dobre słowo, wiarę w Spółkę i zachęcamy do udziału w naszych spotkaniach po wynikowych :)


Podsumowanie:
Na koniec pragnę zaznaczyć, że niniejszy pomysł nie ma na celu zachęcenie do inwestowania w spółkę czy zakup samego dostępu do panelu Brand24.
Sam posiadam akcje i uważam, że każdy inwestor powinien znać spółkę, w którą angażuje swój kapitał w długim okresie. Tak naprawdę nabywając akcje stajemy się częścią biznesu który jest prowadzony i warto obserwować co się dzieje. To że CEO odpowiedział na pytania jest dla mnie też dodatkowy atutem i potwierdzeniem, że spółce nadal warto ufać posiadając akcje. Jednak decyzję należy podejmować zawsze samemu przeglądając raporty i monitorując je przynajmniej raz na pół roku.

Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.