UnknownUnicorn16041398

Grupa Azoty zmienia trend. Czy 65-80 zł jest w zasięgu?

Long
UnknownUnicorn16041398 Zaktualizowano   
GPW:ATT   GRUPAAZOTY
Technicznie:
Po okresie hossy jaka trwała na walorze od 2009-2015 (6 lat) i wywindowała cenę z 5 zł na 108 zł (ponad 21 krotny wzrost), kurs spółki odpadł i przez kolejne 5 lat osuwał się do poziomu ok. 20 zł. Od września 2018 zauważalny jest istotny wzrost obrotów. Układ spadkowy rysuje klasyczny ruch 5 falowy. W marcu oraz listopadzie 2020 zauważyć można podwójne dno, po czym mamy do czynienia z pierwszym impulsem. Bardzo istotny wydaje się luty 2021, gdzie spółka wybija linię długoterminowego trendu spadkowego.
Spółka osiąga 38 zł po czym odpada na 27 zł (zgodnie z przewidywaniami). Obecnie wydaje się rysować nowy impuls z tego poziomu o zasięgu min. 45 zł.
Docelowo winien on nas zaprowadzić na 65-80 zł

Fundamentalnie:
Grupa to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
Spółka realizuje jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych w branży chemicznej obecnie w Europie: Polimery Police. Całkowita wartość projektu to ok. 1,5 mld EUR.
Moce produkcyjne instalacji polipropylenu wyniosą 437 tys. ton rocznie. Szacuje się, że w momencie uruchomienia polickiej instalacji popyt na to tworzywo w Europie przekroczy 12 mln ton rocznie. Polipropylen jest jednym z podstawowych tworzyw, stanowi blisko 20% całego rynku tych materiałów w Europie. Ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, transparentność), jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, medycznym, motoryzacyjnym czy też budowlanym.
Co ważne już obecnie Grupa Azoty jest największym w Polsce i jednym z większych w Europie producentów paliwa przyszłości - WODRU. Projekty rozwojowe w tym zakresie będą mocno wspierane przez UE.

W segmencie nawozowym w jakim specjalizuje się grupa obecnie mamy sytuację niebywałą. Wielu bowiem producentów nawozów w Europie z uwagi na wysokie ceny gazu wstrzymało produkcję. Składy nawozowe są puste, zaś ceny wystrzeliły w kosmos. Jeżeli Grupa Azoty, kontraktuje gaz podobnie jak ENEA węgiel, to możemy być świadkami spektakularnych wyników pod koniec roku, których rynek się nie spodziewa.

Wydaje się, że większość złych informacji płynących z rynku, a dotyczących Grupy Azoty jest w cenie, w tym podniesienie kosztów budowy Police Polimery, czy wysokie ceny gazu, który ma spory potencjał do korekty. Podejście kontrariańskie może przynieść spektakularny efekt.


Komentarz:
Opór pierwszy wybity - czas na pierwszy target na 45 zł.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.