AnalizyD

Arctic Paper - czy najgorsze jest już za inwestorami?

GPW:ATC   ARCTIC
Arctic Paper niedawno przedstawił wyniki finansowe za 3Q23.
Podsumowując je krótko możemy uzyskać następujące informacje.

Spadek Przychodów ze Sprzedaży: Przychody ze sprzedaży znacznie spadły z 3 809 178 tys. PLN w 2022 roku do 2 723 265 tys. PLN w 2023 roku.

Znaczący Spadek Zysku Operacyjnego: Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się z 733 692 tys. PLN w 2022 roku do 289 995 tys. PLN w 2023 roku.

Spadek Zysku Netto: Zysk netto spadł z 682 000 tys. PLN w 2022 roku do 236 780 tys. PLN w 2023 roku.

Znaczący Spadek Zysku na Akcję: Zysk na jedną akcję zwykłą spadł z 8,06 PLN w 2022 roku do 2,87 PLN w 2023 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że spółka od początku roku komunikowała, że rekord z 2022 roku pod względem przychodów i zysku netto nie będzie do powtórzenia w 2023. Ta komunikacja odbiła się znacznymi spadkami kursu.

Wykres 1. Interwał tygodniowy

Kolejnym elementem zasługującym na uwagę jest fakt, że spółka komunikowała, że 3Q23 będzie kwartałem, w którym spółka odnotuje poprawę, a bardzo dobry ma być w tym roku zaś czwarty kwartał, choć nie będzie lepszy od 1Q23
A w 2024 mamy mieć powrót dla właściwych już wolumenów i spółka ma poprawiać wynika z 2023, choć nadal daleko jej będzie do rekordów z 2022.
Wielu inwestorów inwestując w ATC patrzy pod kątem dywidendy. Ta za 2022 była rekordowa i wyniosła 2,7zł na akcję. Taka dywidenda jednak będzie trudna do potworzenia. W mojej ocenie aktualnie można myśleć o poziomie 1,4zł jako poziom optymistyczny i 2zł jako poziom bardzo optymistyczny. Wszystko zależy od wyników za 4Q23 a te w przeliczeniu wyniku na akcję mogą wynieść ok. 1zł netto czyli porównywalnie do 4Q22.
W ty miejscu chciałbym też odesłać do jednego z pomysłów gdzie przybliżyłem strategię grupy Arctic opisując segmenty jej działalności. Link jest na końcu tego wpisu.

Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
Spółka od dołka z września na 13,8zł dzisiaj urosła aż o 42%. Kurs dotarł do poziomu 19zł

Wykres 2. Interwał dzienny

Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to dzisiaj kurs porusza się w okolicach 50% zniesienia Fibonacciego.
Wykres 3. Interwał dzienny
Teraz po takich wzrostach przydałby się inwestorom przynajmniej mały i krótki odpoczynek. Tym bardziej, ze przez okres 9-ciu tygodniu nie było ani jednej korekty. To pokazuje jak silny popyt był na ten papier.

Wykres 4. Interwał tygodniowy
Jeśli jednak założymy, że kurs może skorygować to nakładając zniesienia Fibonacciego mamy pierwszy ważny poziom na 18,4zł gdzie spodziewałbym się obrony. Już 10.11 mieliśmy taką próbę zejścia do tego poziomu jednak inwestorzy obronili się przed testem. Ten poziom nadal jednak jest w grze i warto ustawić tutaj alert. Przez ostatnie dwa dni sesyjne nie było też znaczącej podaży, co jest pozytywne. Jeśli jednak dojdzie do przebicia 18,4zł może się uruchomić spora podaż sprowadzająca kurs w okolice 16,7zł i tu bym ustawił główny alert na kursie ponieważ to byłaby spora okazja dla inwestorów do zajęcia pozycji.

Wykres 5. Interwał dzienny
Warto dodać, że na poziomie 16,7zł czyli 50%ZF mamy dzisiaj EMA50, a przy 61,8% zniesienia Fibonacciego mamy EMA144 i EMA200 co również sugeruje możliwy retest wsparcia przed dalszym ruchem w górę.
Negacją powyższego scenariusza będzie wybicie 20zł wówczas dość szybko kurs wróci w okolice z przed odcięcia dywidendy tj. 23-24zł.
Wsparcie: 18,4/17,4/16,7zł
Opór: 19,66/20,5/22,3zł


Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)

Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.