ChristopherJohnson_AT

Astarta. Interwał D1

Short
GPW:AST   ASTARTA
Trend: Długoterminowy horyzontalny (14 letni), średnioterminowy spadkowy (9 letni), krótkoterminowy wzrostowy (18 miesięczny).
Wsparcia dla trendu wzrostowego: (46.90 - 46.20) zł, 44.20 zł, (32.50 - 32.10) zł.
Opory dla trendu wzrostowego: 55.50 zł, 58 zł.

W interwale D1, ostatnie potwierdzone szczyty wraz z dwoma potwierdzonymi dołkami ukształtowały formację klasyczną klina zwyżkującego. Jest to formacja mogąca sygnalizować odwrócenie trendu, szczególnie w momencie kiedy pojawi się w ostatniej fazie ruchu wzrostowego. Kliny podobnie jak flagi wskazują na kierunek przeciwny do istniejącego trendu. Potwierdzeniem formacji prospadkowej jest tzw. WFO (Wolumenowa Formacja Odwrócenia - opracowana i opatentowana przez Polaka R. Glinickiego). "Sygnał ten odczytuje się poprzez analizę zachowania ceny i wolumenu. WFO jest jedną z najsilniejszych formacji wolumenowych wskazujących na nadchodzące odwrócenie trendu lub korektę, pojawia się w miejscu gdzie kończy się dana sekwencja falowa. Jak zauważymy wygenerowany został ultra wysoki wolumen przy pierwszym szczycie. Następnie ceny maleją, wolumeny są niskie, po czym zostaje wybity nowy szczyt na wysokim wolumenie- wyższym, niż poprzedzające go w obszarze między szczytami, ale niższym niż wolumen na poprzednim szczycie"*. Takie zachowanie ceny i wolumenu jest oznaką przewartościowania rynku, mówi o wejściu podaży i wskazuje na kampanie dystrybucyjną. Ponadto formacja wzmocniona jest silnymi sygnałami słabości VSA, jakie pojawiły się na ostatnich szczytach (Buying Climax oraz późniejszy test).


Znaczne zaawansowanie aktualnego trendu uargumentowane jest sekwencją pięciofalową Elliota, wyraźna struktura falowa (trzy impulsy i dwie fale znoszące). Ostatnia konfiguracja cenowa jest korektą wyższego rzędu, zgodnie z metodologią Fal Elliota po konfiguracji pięciofalowej powinna nastąpić trzy falowa korekta. Obecnie możemy wyróżnić w pełni ukształtowane fale A i B, ostatni ruch zniżkujący może być kończącą układ korekcyjny falą C.

Podsumowania i wnioski:
Przyrost wolumenu na szczycie obecnego układu cenowego, wraz z formacjami zapowiadającymi spadki może sugerować kontynuację przeceny do poziomu docelowego dla fali C (45,50 zł). Poziom ten jest granicą popytu, wsparciem potwierdzonym przez trzy Up bary o wysokim wolumenie. Jest to równocześnie strefa EMA145 i 100. Przełamanie tej granicy oporowej będzie oznaczać wyjście dołem z klina zniżkującego i rozbudowania układu korekcyjnego, a wtedy możliwe jest zejście do kolejnego zakresu cenowego. Silnym wsparciem dla krótkoterminowego trendu wzrostowego jest pasmo horyzontalne (32,50 - 32.10) zł. Jest to zniesienie 50 % fibo fali wzrostowej, a także wsparcie historyczne. Istotę tego poziomu podkreśla zwiększony wolumen i sygnały VSA w momencie zbliżania się ceny do tego range-u.Powyższa analiza służy jedynie celom edukacyjnym i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o powyższą publikację ani za ewentualne szkody poniesione na jej podstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

*Kontrakty Surowce Forex- Rafał Glinicki

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.