TJS_Patrykoo

Po burzy zawsze przychodzi słońce. D1

Short
ASBIS (GPW:ASB)  
GPW:ASB   ASBIS
Po ogromnym wzroście ASB osiągnął tzw. "all time high" na poziomie 28.08 PLN tworząc tym samym kanał spadkowy. Zdecydowana większość transakcji występowała między 21.18 - 26.72, jednak ostatnie dni spowodowały nagły regres spółki. Czy są przyczyny, żeby się bać?

Opuszczenie wyżej wspomnianego kanału spadkowego, strefy wolumenu VPVR oraz spadek średniej kroczącej i nadchodzące przecięcie się Stochastica opisują nadchodzącą sytuacje dystrybutora komputerów i sprzętu IT źle. Patrząc tylko na analizę techniczną, racjonalnie byłoby zamknąć wszystkie długie pozycje i czekać na uspokojenie się rynku, natomiast za ASBIS-em stoją rzeczowe argumenty, które wyraźnie zakazują tego robić.

1) Wyniki raportów finansowych 2021/Q3 wyszły optymistycznie:
- Przychody ze sprzedaży 2 860 670 (+10.59% k/k) // (+19.42% r/r)
- Zysk netto 72 799 (+27.37% k/k) // (+81.04% r/r)
- Aktywa trwałe 177 818 (+5.66% k/k) // (+29.60% r/r)
- Aktywa obrotowe 2 933 449 (+2.38% k/k) // (+29.92% r/r)
2) Dzisiejszy spadek o 7.22% odbył się bez jakichkolwiek negatywnych komunikatów na temat spółki.

Pierwszy fakt potwierdza rozwój ASBIS-u i pozytywnie opisuje zbliżający się kwartał, drugi daje nam do zrozumienia, że najprawdopodobniej gracze z dużymi portfelami manipulują rynkiem i poprzez wywołanie strachu chcą odkupić akcje taniej. Następne dni przedstawiają się spadkowo. Jutrzejsze zamknięcie na minusie zaowocuje przecięciem się Stochastica i kolejnymi dniami paniki. Powrót do wartości 15.88 PLN powinien nieść za sobą konsolidacje, a dopiero po kilku dniach walki psychicznej akcjonariuszy wzrost. Zbliżającym się, decydującym wydarzeniem mającym wpływ na kolejne tygodnie będzie wynik raportu finansowego za Q4/2021.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.