MentorFinansowy

ALLEGRO: Kto lepszy między klinem a podażową formacją 121?

GPW:ALE   ALLEGRO
Kurs Allegro próbował wykorzystać byczy aspekt techniczny powstały na interwale dziennym w postaci utworzenia się klina zniżkującego.

Jednak po niezbyt udanym wybiciu w górę tego klina rynek zatrzymał się - co dosyć typowe - w rejonie linii równoległych do dolnego boku tego klina, poprowadzonych przez jedno z ekstremów. A jednocześnie zatrzymał się również w rejonie równości korekt na D1.

Następnie utworzyła się formacja harmoniczna pro spadkowa 121 o zasięgu minimalnym w rejonie 20,80, a większym (typowym dla mocnego rynku spadkowego) w rejonie poziomu 16,00. Na razie rynek nie jest zbyt mocny.

Z drugiej strony, dopiero pokonanie przez kurs w najbliższym czasie oporu 26,50- 27,50 mogłoby zmienić sytuację na lepszą o tyle dla byków, że umożliwiającą zatrzymanie realizacji zasięgu formacji 121.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.