Cryptonislaw

ALLEGRO GPW (D) czy to koniec spadków?

Long
GPW:ALE   ALLEGRO
W mojej ocenie dostajemy coraz więcej potwierdzeń, że akcje allegro są blisko dna.

Oto kilka z nich:
1) 5 falowy impuls, który przynajmniej powinien zostać odreagowany w formie korekty.
2) Klin zniżkujący (co często zwiastuje niedługie odwrócenie trendu).
3) Wybicie klina dołem (które często występuje w ostatnim ruchu spadkowym).
4) Bycza dywergencja (również na interwale tygodniowym).
5) Wypalenie na RSI (równie na interwale tygodniowym).
6) Widać zwiększony wolumen z coraz częściej pojawiającym się zwiększonym popytem.

W najbliższym czasie chciałbym zobaczyć wybicie klina górą i narastający wolumen wzrostowy oraz formację odwrócenia trendu na interwale D1 - T1.
Później kolejno pokonanie ostatniego wierzchołka oznaczonego (4) - (W) itd .
______________
To nie jest porada inwestycyjna.