SmartInwestor

Co się odwlecze, to nie ucieknie...

CME:6E1!   EURO FX FUTURES
6E1!
Oczekiwanie na FED i ECB oraz zmianę serii kontraktów wydłużyło nam konsolidację w której znajduje się EUR/USD.
Test górnej krawędzi trading rangu z wykresu 4h (to będzie w nomenklaturze Wyckoffa - creek) przedłuża nam się.
Tam mamy poważny opór. Czas trwania TR a według Wyckoffa raczej zmienność w tym TR, przekłada się na zasięg potencjalnego ruchu po wybiciu z TR, czyli po przebiciu creek.
Jakość testu creek powie nam wiele o dalszych losach tej pary. Publiczność jest mocno nastawiona na silnego dolara w nadchodzących czasach za sprawą jastrzębiego FED.
Poczekajmy na ten test, póki co mamy pokaz siły z dnia wczorajszego, który powinien sprzyjać osiągnięciu creek.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.