HKEX:2600   ALUMINUM CORP OF CHINA(CHALCO)
Jeden z moich aktualnie budowanych portfeli długoterminowych oparty jest jedynie na azjatyckich spółkach przemysłowych. Z zasady dobre wskaźniki fundamnetalne P/ BV P/E itd .
Tylko dla cierpliwych!