TJS_Patrykoo

Uwaga na 11BIT. Nadchodzą spadki. D1/T1

Short
11BIT (GPW:11B)  
GPW:11B   11BIT
Informacje docierające z analizy technicznej i fundamentalnej potwierdzają, że 11B czeka opuszczenie równoległego kanału wzrostowego i ciężki Q1/2022.

Zaczynając od interwału dziennego, widzimy dywergencję spadkową SQZMOM (wartości wskaźnika maleją, w momencie wzrostu ceny) zarazem powrót do ujemnych liczb. Kolejnymi sygnałami świadczącymi o nadchodzącym regresie spółki są przecięcie średni kroczących i skierowanie Stochastica 14 3 3 w dół.
Na interwale tygodniowym dostrzegamy strefę podaży oznaczoną pinbarami, co więcej Stochastic na tym timeframe'ie dokładniej określa spadki w porównaniu do D1.

Dane raportu finansowego za Q3/2021 wyszły dużo gorzej niż Q2/2021
- Przychody ze sprzedaży: 13 418 (-35.92% k/k)
- Zysk ze sprzedaży: 4 144 (-64.24% k/k)
- Zysk netto: 4 090 (-58.05% k/k)
Mimo pesymistycznych danych akcja rosła i wg. mnie ekstremum tego ruchu jest już za nami.

Opuszczenie formacji wyklucza się z możliwym wsparciem na 536 PLN, ponieważ nikt nie będzie grał longów w tak ryzykownym miejscu.
Istotne poziomy to 507.5 oraz 448.5 PLN, na których występuje duże wsparcie VPVR oraz linie Fib.
Na koniec warto wspomnieć, że wyniki roczne 2021 zostaną opublikowane 24 marca, a Q1/2022 25 maja - jak informuje ESPI.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.