Rentowność 5-letnich obligacji rządowych PolskiRentowność 5-letnich obligacji rządowych PolskiRentowność 5-letnich obligacji rządowych Polski

Rentowność 5-letnich obligacji rządowych Polski

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
4,75%
Termin zapadalności
Lip 25, 2029
Czas do wygaśnięcia
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.

Często zadawane pytania

PL05Y ma cenę 96,654 PLN. Zobacz więcej dynamiki cen na wykresu.
Obecna stopa zwrotu wynosi 5,530% — w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 0,05%.
Obecna rentowność PL05Y wynosi 5,530%, podczas gdy w momencie emisji wynosiła ona 1,760%, co oznacza zmianę o 214,28%. W ciągu tygodnia zysk z PL05Y spadł o 0,05%, wyniki miesiąca wykazały spadek o 1,90%, a zysk PL05Y wzrósł w ciągu roku o 3,95%.
Data zapadalności to moment, w którym dług staje się wymagalny, a cały kapitał i/lub odsetki muszą zostać spłacone wierzycielom. Na przykład data zapadalności PL05Y to 25 lip 2029.
Możesz kupić PL05Y za pośrednictwem brokerów — wybierz tego, który odpowiada Twoim potrzebom. Obligacje można także nabyć bezpośrednio od emitenta. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji uważnie śledź dynamikę cen i wiadomości rynkowe.