TRILOGY METALS INC NEW

TMQ TSX
TMQ
TRILOGY METALS INC NEW TSX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Podstawy TMQ

Aktualna sytuacja finansowa TRILOGY METALS INC NEW

Łączne aktywa TMQ dla Q1 22 to 207.88M CAD, 3.14% mniej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 26.20% w Q1 22 do 1.2M CAD.

Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję