TELUS CORP T

TTSX
T
TELUS CORPTSX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marże}
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Communications
Branża: Wireless Telecommunications
AT & T Inc. jest spółką holdingową, która świadczy usługi telekomunikacyjne w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Spółka działa w czterech segmentach: Business Solutions, Entertainment Group, Consumer Mobility i International. Firma oferuje swoje usługi i produkty konsumentom w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Ameryce Łacińskiej oraz firmom i innym dostawcom usług telekomunikacyjnych na całym świecie. Jest również właścicielem i operatorem trzech regionalnych telewizyjnych sieci sportowych i zatrzymuje udziały niekontrolujące w innej regionalnej sieci sportowej i sieci poświęconej programowaniu gier, a także interaktywnych grach internetowych. Jego usługi i produkty obejmują łączność bezprzewodową, usługi transmisji danych / szerokopasmowe i internetowe, usługi wideo cyfrowego, usługi telefoniczne na poziomie lokalnym i międzymiastowym, sprzęt telekomunikacyjny, zarządzanie siecią i usługi hurtowe. Jego filiami są AT&T Mobility i SKY Brasil Servicos Ltda.