BANK OF MONTREALBANK OF MONTREALBANK OF MONTREAL

BANK OF MONTREAL

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne BMO

BANK OF MONTREAL zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy BMO za ostatni kwartał wynosi 2.59 CAD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 2.77 CAD, co stanowi -6.45% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 7.99 B CAD pomimo szacowanej kwoty 8.07 B CAD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 2.86 CAD, a przychody osiągną poziom 8.27 B CAD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy BMO i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka